Jste zde

Občasný seminář z matematické analýzy (OSMA)

Zveme vás na další „Občasný seminář z matematické analýzy", který se bude konat v úterý 11. 4. 2023 od 12:30 na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava v učebně EC3.

Přednášející: RNDr. Martin Rmoutil, Ph.D.
Název přednášky: Monstra

Abstrakt: Přednáška se bude zabývat podivnými typy funkcí (a množin). Typickým příkladem takových funkcí jsou tak zvaná "monstra", tedy spojité funkce, které nemají v žádném bodě konečnou derivaci. Bývaly doby, kdy existence takových funkcí šokovala matematický svět; dnes známe řadu dalších příkladů, které "odporují intuici". Řeč bude také o "diferencovatelných monstrech", tedy funkcích, které mají v každém bodě vlastní derivaci, a nejsou přitom na žádném intervalu monotónní. Výklad o podivných funkcích bude doplněn obrázky jejich grafů vygenerovaných v programu Mathematica.

Místo konání: 
Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-Technická univerzita Ostrava, učebna EC3.
Datum konání: 
11. Duben 2023 - 12:30
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz