Jste zde

Slavnostní schůze královéhradecké pobočky ke 150. výročí vzniku JČMF

10:00 – 10:15 Zahájení, varhanní vystoupení Martina Berana (Toccata C dur od B. M. Černohorského – slavnostní hudba).
10:15 – 10:25 Pozdravný projev RNDr. Josefa Kubáta, předsedy JČMF.
10:25 – 10:50 Přednáška prof. dr hab. inż. Maria Wacławek a prof. dr hab. inż. Witold Wacławek „Marie Skłodowska-Curie and her contributions“
10:50 – 12:10 Přednáška prof. Ing. Bohumila Vybírala, CSc. „Historie měření a měřicích přístrojů“.
12:10 – 13:30 Polední přestávka (spojená s malým občerstvením na C6).
13:30 – 15:00 Přednáška prof. RNDr. Františka Kuřiny, CSc. „Matematika a kultura“.

Prosíme, aby pozvaní členové JČMF a další hosté potvrdili svoji účast na adrese romana.pracna(at)uhk.cz

Místo konání: 
Univerzita Hradec Králové - aula budovy C (nám. Svobody 301, Hradec Králové)
Datum konání: 
3. Květen 2012 - 10:00
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz