Jste zde

Otevřený dopis ministrovi školství a řediteli Cermatu.

Pane ministře, pane řediteli Cermatu,

v posledních dnech dostávám jako předseda Jednoty českých matematiků a fyziků mnoho mailových a telefonických připomínek od maturantů, jejich rodičů a od učitelů k obsahu maturitního testu z matematiky vyšší náročnosti, který byl v pátek 4.května zadán v rámci státní maturitní zkoušky.

K formě tohoto dopisu jste mě, pane řediteli Cermatu, přinutil svým vystoupením ve čtvrtečním Hyde Parku. Vaše vystoupení bylo úsměvné, ovšem mnohem více smutné a hlavně neprofesiální. Používal jste mnoho cizích slov, omlouvám se, že jsem jim většinou nerozuměl. Snažil jste se všechny přesvědčit, jak systematicky, zodpovědně a dlouhodobě jsou příklady do testů připravovány, vybírány. Musel jste však přiznat, že 23 příkladů jako celek jste časově netestovali. Úvodní startovací úlohy se také nějak nepovedly. Času na řešení bylo málo.

Již jsem se několikrát vyjádřil, že jedničkář a dvojkař z gymnázia byl měl soubor 23 příkladů zvládnout. Úlohy byly standartní, některé velmi zajímavé, některé však do maturitního testu nepatří. Byl jsem dvěma maturanty vyzván, abych jim všechny příklady vypočítal. Dělal jsem tedy zápisy řešení, aby to pochopili. Takovéto vypracování testu non stop mi trvalo 1 hodinu 43. minut bez kontroly. Některé úlohy vyřeším zpaměti, takže bych dobu tím snížil. Časově jsem testoval každou úlohu zvlášt v pořadí od první do poslední. Solidní průměrný maturant si je vědom, že asi všechny úlohy nevyřeší, proto si nejdříve všechny úlohy projde a stanoví si pořadí řešených úloh. To mu zabere aspoň 20 minut. Zkrátím to. Dopustí se numerických chyb, začne být ve stresu, tím je menší soustředěnost, proto pro většinu maturantů bylo zcela nemožné za 120 minut vše zvládnout. Tuto velkou chybu nedostatku jste přiznal. Každý učitel a zadavatel testu má zkoušet to, co žáci znají. Zkoušet to, co neznají je velmi snadné, ale k ničemu to nevede. Maturitní zkouška je důležitým mezníkem na konci středoškolského studia, je při ní žádoucí klidné a tvůrčí klima.

Tento malér, aby nebylo tolik neúspěšných maturantů, budete řešit jakousi harmonizací, která spočívá v tom, že velmi snížíte laťku náročnosti, snížíte klasifikaci. Maturanti to pochopitelně přivítají, ale principiálně je to strašné řešení, je to z nouze ctnost.

Mám odučených 48 let. V dřívější době jsem sestavil sám nebo s kolegy několik písemných maturitních písemek. Kdyby mě někdo právě teď vyzval, abych sestavil maturitní test, obrátil bych se na dva a dva kolegy z vysoké a střední školy a do týdne bychom předložili písemný test. Byl by zdravě náročný, obsahoval by standartní úlohy, úlohy jasně a nikoliv komplikovaně zadané, dvě až tři úlohy pro jedničkáře a dovolím si ve vší skromnosti tvrdit, že by dobře rozložil kvalitu maturantů. A jsem přesvědčen, že by byl dobře přijat velkou většinou maturantů i učitelů. Nějaké připomínky pochopitelně být musejí.

A nakonec, co mě ve Vašem vystoupení, pane řediteli, šokovalo: Na dotazy, jak zaručíte, že se situace nebude opakovat, jste odpověděl, že v zadání testu nelze vyloučit vadnou nebo dvojznačnou úlohu. To jste si dovolil hodně! A druhým šokem pro mě bylo, že po sdělení, že jste absolventem MFF UK jste řekl, že máte úctu k těm maturantům, kteří si volili náročnější variantu, ale že Vy byste uspěl za tři možná čtyři! Tedy jste jako vysokoškolák přiznal, že byste za 120 minut test nezvládl. To znamená, že nemáte přehled o středoškolské matematice, natož pak o obsahu ostatních předmětů. Zastáváte významnou ředitelskou funkci velmi důležité instituce vzdělávání. Neuvažujete, že ji po těch malérech opustíte? Být na Vašem místě, udělal bych to. Druhá varianta je, že by Vás pan ministr měl odvolat.

Chci Vás, pane ministře, i Vás, pane řediteli, a stejně tak odbornou i laickou veřejnost ubezpečit, že Jednota českých matematiků a fyziků se zodpovědně a důsledně zabývá současným stavem maturitních zkoušek. Vyhodnocujeme anketu naší více než dvoutisícové členské základny a v brzké době předložíme návrh na novou koncepci maturitní zkoušky z hlediska obsahu o organizace.

Josef Kubát

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz