Jste zde

Profesor Martin Černohorský byl vyznamenán čestnou medailí Ernsta Macha

Přeseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš na návrh Vědecké rady AV ČR udělil profesoru Martinu Černohorskému čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách. Akademie věd tak ocenila celoživotní vědeckou a organizační práci prof. Černohorského ve fyzice a  oblasti vzdělávání.

Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., (*1923) absolvoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v roce 1952 tam byl promován doktorem přírodních věd. Na této fakultě působil do roku 1988. V roce 1956 se stal kmenovým pracovníkem ČSAV, s cílem vybudovat fyzikální oddělení nově vznikajícího pracoviště, dnešního Ústavu fyziky materiálů AV ČR. Pracovníkem ústavu byl do roku 1967, kdy se habilitoval a nadále se plně věnoval pedagogické a vědecké činnosti na fakultě jako její kmenový pracovník. V roce 1990 byl jmenován profesorem. Stál u zrodu Slezské univerzity v Opavě a stal se jejím prvním rek­torem. V této funkci působil po dvě období, v letech 1992–1998, v letech 1993 a 1994 byl současně prvním kancléřem České konference rektorů. Do dnešního dne je aktivním členem akademické obce Přírodovědecké fakulty MU v Brně jako emeritní profesor jejího Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky.

Prof. Černohorský se také významně podílel na činnosti JČMF. Jeho zásluhou např. byla obnovena pamětní deska na rodném domě Ernsta Macha v Brně-Chrlicích v r. 1988 (viz http://www.muni.cz/press/books/files/mach29.pdf). V r. 2008 inicioval vznik Odborné skupiny Organizace výzkumu České fyzikální společnosti JČMF, která pod jeho vedením uspořádala již 45 veřejně přístupných seminářů věnovaných aktuálním problémům organizace vědy a vzdělávání v ČR (viz http://jcmf.cz/osov/).

Prof. Černohorský přebírá ocenění z rukou prof. Drahoše

Slavnostního aktu 5. září 2013 ve vile Lanna v Praze se zúčastnili bývalí předsedové AV ČR prof. Rudolf Zahradník, prof. Helena Illnerová a prof. Václav Pačes, předseda Vědecké rady AV ČR prof. Jiří Čtyroký, ředitel Ústavu fyziky materiálů AV ČR prof. Ludvík Kunz, prof. Jana Musilová a dr. Jiří Grygar (oba jsou žáky prof. Černohorského), ředitel Matematického ústavu Slezské univerzity prof. Jaroslav Smítal a dr. Jiří Rákosník. Laudacio přednesla prof. Jana Musilová.

Prof. Černohorský přebírá ocenění z rukou prof. Drahoše

PřílohaVelikost
PDF icon MC-laudatio.pdf83.17 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz