Jste zde

Vyhlášení Stipendia Georga Placzeka pro rok 2014

Brněnská pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Nadací rodiny Placzekovy (Placzek Family Foundation, USA) a s firmou DELONG INSTRUMENTS a.s. vyhlašuje pro rok 2014 Stipendium Georga Placzeka

Komu je stipendium určeno

Stipendium je určeno studentům středních škol České republiky, kteří byli přijati k univerzitnímu studiu fyziky na renomované univerzitě s akreditovaným studiem fyziky kdekoli na světě a u nichž lze předpokládat, že budou schopni zabývat se fyzikou jako vědou.

Pokud nebude vdaném roce mezi žadateli vhodný uchazeč, nebude stipendium uděleno.

Výše stipendia

Stipendium v celkové hodnotě 3 000 USD se bude vyplácet po dobu tří let (odpovídá obvyklé délce bakalářského studia). Stipendium na první rok univerzitního studia fyziky se poskytuje na základě výsledku výběrového řízení, na druhý a třetí rok na základě dokladu o úspěšnosti studia fyziky během uplynulého akademického roku.

Žádost o stipendium

O stipendium se mohou ucházet studenti maturující v České republice v roce 2014, kteří svou žádost o udělení stipendia, podanou do 30. září 2014 odesláním v písemné i elektronické podobě na níže uvedenou kontaktní adresu, doprovodí těmito přílohami:

  1. Základní údaje (jméno a příjmení; datum narození; adresa trvalého bydliště; název a adresa střední školy, na níž uchazeč maturoval; číslo telefonu; elektronická adresa).
  2. Doklad o přijetí ke studiu fyziky na univerzitě s akreditovaným studiem fyziky kdekoli na světě pro akademický rok 2014/2015.
  3. Doklady o aktivitách svědčících o kvalifikovanosti uchazeče, jako je účast ve Fyzikální olympiádě a v jiných soutěžích, práce v odborných kroužcích, práce v oblasti popularizace fyziky, různé mimoškolní aktivity apod.
  4. Esej na libovolné fyzikální téma v rozsahu nad 3 000 znaků jako ukázka komunikační schopnosti uchazeče při prezentaci vlastních názorů na úrovni popularizace fyziky.
  5. Čestné prohlášení o autorství eseje a jejím vypracování bez cizí pomoci.
  6. Vyjádření učitele fyziky uchazeče, vystavené v době po maturitní zkoušce.
  7. Seznam všech příloh, přičemž každá z příloh (včetně jednotlivých dokladů ad 3) musí být charakterizována názvem a uvedením počtu jejích stran.

Výběr stipendistů

Skupina fyziků, ustanovená Správní komisí SGP, žádosti uchazečů posoudí a doporučí Správní komisi SGP, kterým uchazečům by mohlo být SGP uděleno. Správní komise SGP se k doporučení skupiny fyziků vyjádří a předloží Výboru Brněnské pobočky JCMF návrh na udělení SGP.

Správní komise Stipendia Georga Placzeka

Výborem Brněnské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF) zřízená Správní komise Stipendia Georga Placzeka (SGP) je poradním orgánem Výboru Brněnské pobočky JCMF pro záležitosti SGP. O udělení SGP rozhoduje Výbor Brněnské pobočky JČMF na základě návrhu Správní komise SGP.

Časový harmonogram

Uzávěrka žádostí: 30. září 2014.
Uchazeči bude do 14 dnů od doručení žádosti potvrzeno její přijetí a nejpozději 1. prosince 2014 bude informován, zda mu bylo stipendium uděleno. V kladném případě mu bude ještě v roce 2014 poskytnuta třetina celkového stipendia, druhá třetina pak do konce kalendářního roku, v němž zašle Výboru Brněnské pobočky JČMF doklad o splnění studijního programu odpovídajícího absolvování prvního ročníku standardního studijního programu fyzika, třetí třetina do konce kalendářního roku, v němž zašle doklad o splnění studijního programu odpovídajícího absolvování prvních dvou ročníků standardního studijního programu fyzika.

Kontaktní adresa

Výbor Brněnské pobočky
JČMF
Poříčí 31
603 00 Brno

Kontaktní osoba:
Doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
předseda Výboru Brněnské pobočky JČMF
E-mail: beranek@ped.muni.cz

Více informací na stránkách
http://matika.umat.feec.vutbr.cz/jcmf/

PřílohaVelikost
PDF icon Text vyhlášení k tisku (.pdf)175.18 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz