Jste zde

Zpráva o činnosti JČMF v roce 2013

V JČMF bylo v r. 2013 sdruženo 2100 vědeckých a pedagogických pracovníků oboru matematika a fyzika a více než sto akademických a vzdělávacích institucí, zejména gymnázií. Činnost JČMF je organizována ve 4 odborných sekcích (Česká matematická společnost, Česká fyzikální společnost, Společnost učitelů matematiky, Fyzikálně-pedagogická společnost), v 15 regionálních pobočkách (Praha, Střední Čechy, Pardubice, Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Plzeň, Karlovy Vary, České Budějovice, Jihlava, Brno, Olomouc, Zlín, Ostrava, Opava) a v 8 odborných komisích (Komise pro matematiku na vysokých školách technických, ekonomických a zemědělských, Komise pro fyziku na vysokých školách technických, zemědělských a lékařských fakultách, Terminologická komise pro fyziku, Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky, Komise pro práci s talentovanými žáky, Komise pro historii matematiky a fyziky, Propagační komise, Terminologická komise pro matematiku).

Činnost JČMF koordinoval výbor JČMF, který se v průběhu roku sešel na dvou plenárních zasedáních a předsednictvo výboru JČMF, které se scházelo přibližně jednou měsíčně.

Odborné sekce dále uspořádaly vědecké a pedagogické konference a specializované akce ve svých odborných skupinách a spolupráci s partnerskými mezinárodními organizacemi. Jejich aktivity byly podporovány prostřednictvím projektů RVS.

Pobočky připravily pestrou nabídku přednášek pro studenty, učitele, odborné pracovníky a širší veřejnost. Pro studenty základních a středních škol byly organizovány soutěže z matematiky a z fyziky na regionální úrovni. Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Turnaj mladých fyziků, Matematický klokan, Matematická soutěž středních odborných škol jako soutěže vyhlašované a financované MŠMT ČR měly organizována celostátní kola. Z nejlepších řešitelů byla sestavena družstva pro mezinárodní kola. Na Mezinárodní fyzikální olympiádě v Dánsku v červenci 2013 získalo naše družstvo 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile, na Mezinárodní matematické olympiádě v Kolumbii získalo naše družstvo získalo 1 zlatou a 3 bronzové medaile. JČMF spolu s Českou společností pro mechaniku uspořádala Soutěž mladých pracovníků o Cenu prof. Babušky v oboru počítačových věd.

Odborné komise JČMF zajišťovaly specializované akce podle svého zaměření. Podílely se na popularizaci našich oborů v novinách, časopisech, rozhlase a v televizi a na vydávání odborných publikací v nakladatelství Prometheus a v jiných nakladatelstvích. Odborná skupina organizace výzkumu vedená prof. M. Černohorským svolala v roce 2013 deset setkání Akademické fórum, na kterém byly diskutovány otázky koncepce organizace výzkumu a vzdělávání v naší republice.

Celkově složky JČMF uspořádaly v roce 2013 celkem 57 konferencí a seminářů, z toho 39 s mezinárodním dosahem, a také více než 102 jednotlivých přednášek, seminářů, exkurzí a podobných setkání.

JČMF zajišťovala vydávání odborných časopisů pro studenty, učitele, odborné pracovníky a širší veřejnost. Kromě šesti časopisů se podílela na vydání dalších dvou knih a šesti sborníků.

JČMF se kriticky vyjádřila k průběhu státní maturitní zkoušky z matematiky. V červnu uspořádala JČMF k tomuto tématu veřejné slyšení v Senátu Parlamentu ČR.

Podrobný přehled aktivit a publikací a výroční zprávy složek JČMF jsou přiloženy k této zprávě.

V Praze dne 17. ledna 2014

RNDr. Josef Kubát, předseda JČMF,
doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D., tajemník JČMF

PřílohaVelikost
PDF icon Výroční zpráva 2013 (pdf)37.36 KB
PDF icon Přehled výstupů činnosti JČMF 2013 (pdf)200.28 KB
PDF icon Výroční zpráva České matematické společnosti 2013 (pdf)137.79 KB
PDF icon Výroční zpráva České fyzikální společnosti 2013 (pdf)86.65 KB
PDF icon Výroční zpráva Společnosti učitelů matematiky 2013 (pdf)59.99 KB
PDF icon Výroční zpráva Fyzikální pedagogické společnosti 2013 (pdf)180.68 KB
PDF icon Výroční zpráva brněnské pobočky 2013 (pdf)73.59 KB
PDF icon Výroční zpráva českobudějovické pobočky 2013 (pdf)49.6 KB
PDF icon Výroční zpráva jihlavské pobočky 2013 (pdf)49.47 KB
PDF icon Výroční zpráva karlovarské pobočky 2013 (pdf)53.13 KB
PDF icon Výroční zpráva královéhradecké pobočky 2013 (pdf)137.47 KB
PDF icon Výroční zpráva liberecké pobočky 2012 (pdf)23.9 KB
PDF icon Výroční zpráva olomoucké pobočky 2013 (pdf)74.87 KB
PDF icon Výroční zpráva opavské pobočky 2013 (pdf)140.6 KB
PDF icon Výroční zpráva ostravské pobočky 2013 (pdf)50.36 KB
PDF icon Výroční zpráva pardubické pobočky 2013 (pdf)48.32 KB
PDF icon Výroční zpráva plzeňské pobočky 2013 (pdf)81.3 KB
PDF icon Výroční zpráva matematického oddělení pražské pobočky 2013 (pdf)60.67 KB
PDF icon Výroční zpráva fyzikálního oddělení pražské pobočky 2013 (pdf)50.75 KB
PDF icon Výroční zpráva pedagogického oddělení pražské pobočky 2013 (pdf)21.32 KB
PDF icon Výroční zpráva středočeské pobočky 2013 (pdf)35.67 KB
PDF icon Výroční zpráva ústecké pobočky 2013 (pdf)60.72 KB
PDF icon Výroční zpráva zlínské pobočky 2013 (pdf)51.88 KB
PDF icon Výroční zpráva Komise pro propagaci matematiky a fyziky 2013 (pdf)58.28 KB
PDF icon Výroční zpráva Terminologické komise pro školskou matematiku 2013 (pdf)51.58 KB
PDF icon Výroční zpráva Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky 2013 (pdf)119.12 KB
PDF icon Výroční zpráva Komise pro talentované žáky 2013 (pdf)41.77 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz