Jste zde

Tříkrálová konference

Již první lednové pondělí se v Praze na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské uskutečnila tříkrálová konference, neboli neformální setkání mladých českých, slovenských a spřátelených fyziků a matematiků. Na programu byly tři desítky odborných přednášek, jejichž přehled uvádím v závěru své zprávy. Na tři z nich bych však upozornil - na plenární matematicko-fyzikální přednášku "Kombinatorické metódy v teórii inverzných pologrúp", kterou přednesla Tatiana Jajcayová z UK v Bratislavě, na plenární fyzikálně-matematickou přednášku Ivany Kolmašové z ÚFA AV ČR v Praha nazvané "Ze všech stran se blýská ...", ve které se zaměřila na blesky ve vyšších vrstvách atmosféry, a na přednášku Petra Vodstrčila z VŠB-TU v Ostravě "Drobná překvapení spojená s numerickou integrací", ve které porovnával chyby obdélníkového a lichoběžníkového pravidla. Zmíněné přednášky Dr. Kolmašové a Dr. Vodstrčila získaly cenu Tři zlaté koruny za nejsrozumitelnější přednášky ve svých sekcích.

Konferenci navštívilo zhruba padesát účastníků, vesměs studentů UK a ČVUT. Velmi nás potěšila přítomnost několika mimopražských středoškolských studentů. Většina účastníků se zdržela i na panelovou diskuzi "Jak udělat hvězdnou kariéru ve fyzice a matematice", kterou uváděl Jaroslav Bielčík a v níž vystoupili Lenka Háková (FJFI ČVUT), Tomáš Jungwirth (FzÚ AV ČR), Jan Mlynář (ÚFP AV ČR), Jaroslav Nešetřil (IÚUK MFF UK) a Karel Šafařík (CERN). Záznam z této debaty je možné shlédnout na YouTube.

Těšíme se na příští tříkrálovou konferenci, která bude v Banské Bystrici první lednové pondělí roku 2016.

Za organizátory

Jiří Fiala

Program - společná část

9.00–9.05 Zahájení
9.05–9.35 Plenární matematicko-fyzikální přednáška
Tatiana Jajcayová (UK, Bratislava)
Kombinatorické metódy v teórii inverzných pologrúp
13.30–14.00 Plenární fyzikálně-matematická přednáška
Ivana Kolmašová (ÚFA AV ČR, Praha)
Ze všech stran se blýská ...
16.30–17.00 Udělení ceny Tři zlaté koruny.
17.00–18.00 Panelová diskuse "Jak udělat hvězdnou kariéru ve fyzice a matematice"

Fyzikální sekce

9.35–10.05 Martin Veis (FzÚ AV ČR Praha)
Interface effects in magnetic nanostructures studied by magneto-optical spectroscopy
10.05–10.35 Eva Jakubisova (MFF UK)
Magnetické nanoštruktúry pre optické senzory a záznam
11.00–11.30 Zuzana Barnovska (Annecy)
Hladanie rezonancii rozpadajucich sa na dva fotonya produkcia fotonov s jetmi v ATLASe.
11.30–12.00 Katarína Gajdošová (FJFI ČVUT)
Heavy flavor in heavy ion collisions at RHIC
14.00–14.30 Jan Vysoký (FJFI ČVUT)
Geometrie ve fyzice, nebo fyzika v geometrii?
14.30–15.00 Soňa Pochybová (Wigner Institute Budapest)
Zlepsenie identifikacnych schopnosti HMPID detektora na experimente ALICE
15.30–16.00 Tomas Javurek / Martina Pagacova (University of Freiburg)
Hledání SUSY na experimentu ATLAS
16.00–16.30 Jana Vejpravová (FzÚ AV ČR)
Magnetické nanočástice: od fyziky k biomedicíně

Matematická sekce

9.35–10.00 Ondřej Suchý (FIT ČVUT, Praha)
Data Reductions for the Subset Interconnection Design Problem
10.00–10.25 Jiří Fink (University of Twente, Nizozemí)
Applied optimization in smart grids
10.50–11.15 Robert Šámal (MFF UK, Praha)
Vektory místo barev ... co je a k čemu je vektorové barvení grafů
11.15–11.40 Ondřej Vencálek (PřF UP, Olomouc)
Geometrická pravděpodobnost: Úloha o setkání pro dvě a více osob
14.00–14.25 Lenka Slavíková (MFF UK, Praha)
Jak to funguje ve funkčních prostorech
14.25–14.50 Petr Vodstrčil (VŠB-TUO, Ostrava)
Drobná překvapení spojená s numerickou integrací
15.15–15.40 Petr Cintula (ÚI AV ČR, Praha)
Matematická fuzzy logika včera, dnes a zítra
15.40–16.05 Antonín Slavík (MFF UK, Praha)
Zobecněné elementární funkce
16.05–16.30 Pavel Strachota (FJFI ČVUT, Praha)
Matematické modely a numerické simulace v komplexních průmyslových problémech

Tříkrálovou konferenci zorganizovali
J. Bielčík, J. Bielčíková, Ľ. Dvořáková, J. Fiala, D. Hlubinka, B. Tomášik, T. Roch a K. Výborný

Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz