You are here

Fyzikální olympiáda: celostátní kolo 56. ročníku

Na základě výsledků krajského kola 56. ročníku Fyzikální olympiády, které proběhlo v lednu 2015 v jednotlivých krajích a zúčastnilo se ho 142 soutěžících, z nichž se 108 stalo úspěšnými řešiteli, bylo 50 nejlepších pozváno na celostátní kolo, které v roce 2015 uspořádala Krajská komise Fyzikální olympiády Jihočeského kraje pod vedením předsedy RNDr. Pavla Kříže, Ph.D. Na přípravě i průběhu celostátního kola se významně podílelo Gymnázium J. V. Jirsíka a Katedra aplikované fyziky a techniky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Experimentální úlohu soutěže připravili pracovníci této katedry. Teoretické úlohy připravila úlohová komise Ústřední komise FO pod vedením RNDr. Jana Thomase. Obě soutěžní části celostátního kolo jakož i zasedání ústřední komise proběhlo v prostorách Gymnázia J. V. Jirsíka, oba slavnostní ceremoniály (zahájení a zakončení) a obě odborné přednášky pak v prostorách Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Ubytování a stravování všech účastníků bylo zajištěno v Domově mládeže v Holečkově ulici.

Na soutěž nakonec dorazilo pouze 47 z 50 pozvaných studentů. Slavnostní zahájení celostátního kola proběhlo za účasti členů Ústřední komise FO, pořadatelů a významných osobností města České Budějovice, Jihočeského kraje, zástupců sponzorů a dalších hostů ve večerních hodinách v úterý 17. února. Ve středu dopoledne soutěžící řešili po dobu pěti hodin čtyři teoretické úlohy, odpoledne v rámci doplňkového kulturního programu se uskutečnila exkurze do jaderné elektrárny Temelín (jedna skupina) a do firmy Bosch (druhá skupina). Ve večerních hodinách vystoupil s přednáškou „Nobelova cena a jak ji získat“ prorektor Jihočeské univerzity, prof. RNDr. Tomáš Polívka, CSc. Ve čtvrtek dopoledne soutěžící ve dvou „vlnách“ řešili praktickou úlohu. Po obědě se obě skupiny ze středečního dopoledne vyměnily na exkurzích. Večer byla připravena přednáška doc. RNDr. Jiřího Dolejšího, CSc. z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na téma „Fyzika částic, nejen CERN a Higgsův boson“.

Mezitím se uskutečnilo zasedání Ústřední komise Fyzikální olympiády, v níž zasedají představitelé 14 krajů a dalších 15 členů, jež se zaměřují na zajištění jednotlivých úkolů, jež jsou stavěny před komisi; první zasedání bylo ve středu dopoledne, druhé zasedání ve čtvrtek pozdě večer. Zasedání komise za účasti 23 jejích členů bylo poznamenáno absencí předsedy komise, prof. RNDr. Ivo Volfa, CSc., který nás nečekaně na podzim 2014 navždy opustil. Jedním z výsledků jednání bylo vytvoření návrhu nové Ústřední komise, která bude jmenována po schválení Výborem JČMF v září 2015 MŠMT. Ve středu odpoledne, po řešení teoretických úloh, zasedlo 12 členů ÚK FO k opravě protokolů o řešení; nejlépe ohodnocený soutěžící získal 39 ze 40 možných bodů (čtyřikrát 10 bodů) a nastartoval tak náročnost soutěže. Všichni soutěžící pak ve čtvrtek v podvečer měli možnost se k hodnocení svých řešení vyjádřit a diskutovat s opravujícími. Obdobně po experimentální části soutěže skupina tří porotců ohodnotila výsledky snažení soutěžících; nejlepší řešitel získal plný počet 20 bodů.

Na čtvrtečním pozdně večerním zasedání potom ústřední komise vyhlásila výsledky – nejlepší řešitel získal 56,5 bodů ze 60. Podle svých výsledků byli účastníci rozděleni do kategorií: vítězové (kteří budou pozváni na výběrové soustředění před 46. MFO na Katedru fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové), dále úspěšní řešitelé (dosahují výsledku, který podle Organizačního řádu FO je lepší než polovina průměrného bodového hodnocení prvních tří soutěžících); zbylí soutěžící mají hodnocení jako účastníci. Toto rozdělení se projevuje získáním určitého typu diplomu, eventuálně při předání odměn. Jak byla soutěž náročná? Stačí se podívat na průměrné hodnocení jednotlivých úloh a podíl plných „desítek“ i získaného nulového hodnocení – první úloha získala průměr 4,10, tedy úloha byla poměrně náročná, podobně jako úloha třetí s průměrným hodnocením 4,89 a čtvrtá s průměrným hodnocením 4,24 bodu. Relativně nejsnazší byla tedy druhá úloha s průměrným hodnocením 7,74 bodu. Za experimentální úlohu získali z dvaceti možných bodů soutěžící průměrně 14,98, což je opět poměrně dobré hodnocení. Celkové ohodnocení 35,22 ukazuje, že je to hodnocení „nadpoloviční“ (60 bodů:2 = 30 bodů).

Slavnostního závěrečného vyhlášení výsledků celostátního kola, které proběhlo v pátek 20. února dopoledne, se zúčastnili soutěžící, členové ÚKFO a zástupci pořadatelských organizací a další vzácní hosté. Místopředseda Ústřední komise FO, RNDr. Jan Kříž, Ph.D., zhodnotil toto kolo soutěže a poděkoval pořadatelům za velmi dobrou práci, kterou odevzdali během přípravy celostátního kola i v jeho průběhu. Nejlepším třem studentům předali zástupci generálního sponzora matematických a fyzikálních soutěží, jež jsou pořádány pod garancí Jednoty českých matematiků a fyziků, šeky na finanční čerpání z prostředků ČEZ, které je však podmíněno zápisem na některou vysokou školu s technickým či přírodovědným zaměřením. Jako poslední vystoupila předsedkyně Krajské komise FO Moravskoslezského kraje, RNDr. Radmila Horáková s ústním pozváním na setkání na celostátním kole 57. ročníku FO za rok v Bílovci.

1. místo
s 56,5 body obsadil Tomáš Fiala
2. místo
s 55 body obsadil Daniel Demovič
3. místo
s 54 body obsadil Matěj Konečný
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz