You are here

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 1/2016

Právě vychází nové číslo časopisu Pokroky matematiky, fyziky a astronomie.
Přináší článek o Nobelově ceně za fyziku v roce 2015, popis Gaussova algoritmu pro výpočet data Velikonoc a další příspěvky.

Obsah PMFA 1/2016

  • Úvodník
  • Rupert Leitner: Objev oscilací neutrin byl oceněn Nobelovou cenou za fyziku 2015
  • Andrej Ferko, Jerguš Moravčík, Ivana Kolingerová: Souhvězdí jako podgrafy triangulací
  • Jiří Veselý: Matematika a druhá světová válka
  • Vladimír Novotný: Velikonoce a Carl Friedrich Gauss
  • Martin Swaczyna, Petr Volný: Rovnoměrný šikmý vrh
  • Vlastimil Dlab: Je povrch derivací objemu?
  • Zprávy a oznámení
  • Jubilea
  • Nové knihy
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz