You are here

Soutěž pro mladé členy České fyzikální společnosti JČMF

Česká fyzikální společnost Jednoty českých matematiků a fyziků (ČFS JČMF) vyhlašuje pro své mladé členy druhý ročník soutěže zaměřené na podporu jejich činnosti. Soutěže se mohou zúčastnit týmy i jednotlivci, účastníci musí být narozeni po 1. lednu 1987 a alespoň hlavní řešitel musí být v roce 2017 členem ČFS.

Podpora bude přednostně směřována na projekty sledující rozvoj činnosti ČFS, a může se týkat organizace odborného života v naší zemi (přednášky, exkurze) nebo jeho dokumentace (včetně obrazové), navazování kontaktů s odborníky, práce s mladšími talenty, popularizace fyziky apod.; pozornost budeme věnovat i netradičním nápadům. Jako příklad uvádíme několik konkrétních námětů: spolupráce s Young Minds EPS, ČFS na webu a na sociálních sítích, účast na Konferenci slovenských a českých fyziků, využití místnosti ČFS v Praze 8, osobnosti české fyziky, fyzika v přírodě… vaše projekty mohou, ale nemusí s těmito náměty souviset.

ČFS na program vyhradí řádově desítky tisíc Kč, a z toho by ráda podpořila několik projektů. O přidělení podpory rozhoduje výbor ČFS. Vítězným projektům budeme proplácet účty za běžné náklady na danou činnost, např. drobné občerstvení na kolektivních akcích, nejzákladnější materiální zajištění, jízdné po ČR (v případě výše uvedené konference výjimečně i na Slovensko), případně i roční členství v ČFS a JČMF; další položky po dohodě. Výsledky projektů budou na konci roku vyhodnoceny, nejlepší získá cílovou odměnu 5000 Kč; další kvalitní projekty mohou získat čestné uznání a věcnou cenu.

Přihlášky je třeba podat do 1. října 2016 na adresu predseda.cfs@jcmf.cz, přijetí návrhu bude potvrzeno. V přihlášce musí být stručně (max. na jedné stránce) představen projekt nebo charakter navrhované činnosti, uvedeno jméno navrhovaného hlavního řešitele, počet podporovaných účastníků a stanoven odhad rozpočtu s uvedením celkového požadovaného příspěvku od ČFS. Výbor ČFS rozhodne o podpoře projektů do 1. prosince 2016. Podpora projektů bude zahájena po 1. lednu 2017 a skončí 1. října 2017 předáním stručného dokumentu o výsledcích činnosti (text, prezentace, video…). Do konce roku pak výbor ČFS vyhlásí vítězný projekt.

Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz