You are here

Mimořádná valné shromáždění ČFS JČMF

Výbor České fyzikální společnosti svolává dle čl. 7 odst. 10a svého Organizačního řádu mimořádné valné shromáždění s cílem odhlasovat drobné organizační změny požadované pro registraci společnosti podle nového Občanského zákoníku. Shromáždění se bude konat dne 2. června 2016 od 17:30 na MFF UK, Ke Karlovu 5, posluchárna Václava Dolejška (F2), Praha 1. Na programu bude: (i) slavnostní předání Ceny Milana Odehnala, (ii) hlasování o změně oficiálního názvu společnosti a příslušných změn v Organizačním řádu ČFS, (iii) přednáška doc. Jiřího Langera z MFF UK: „Ernst Mach - fyzik a filozof“. Hlasovat lze i před termínem valného shromáždění korespondenčně, podrobnosti jsou v aktualitách na webové stránce ČFS http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/cfs/

Místo konání: 
MFF UK, Ke Karlovu 5, posluchárna Václava Dolejška (F2), Praha 1
Datum konání: 
2. June 2016 - 17:30
Webové stránky akce: 
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz