You are here

SEDMA: Matematické metody, experiment a pozorování v pozdně barokní Praze

V úterý 21. června 2016 od 17 hod. v semináři SEDMA:

doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D., FIT ČVUT v Praze

Matematické metody, experiment a pozorování v pozdně barokní Praze
K 300. výročí narození Josefa Steplinga (1716 – 1778)

Matematici, fyzikové a speciálně učitelé jsou vítáni!

Josef Stepling učinil v Praze první kroky ke studiu Newtonových Principií. Změnil způsob vzdělávání na pražské universitě
od Aristotelových metod k moderním, kde experiment, pozorování a analýza dat hraje závažnou úlohu. Založil semináře po vzoru londýnské Royal Society. Zařídil v Klementinu hvězdárnu a na vlastní náklady ji vybavil přístroji. Jeho korespondence
s evropskými matematiky a astronomy (Max. Hell, Franz Huberti, Jean-Antoine Nollet, Ruder Boskovič, Nicolas-Louis Lacaille, Christian Wolf, Leonhard Euler) je důležitá pro studium matematických znalostí té doby. Stepling podstatne ovlivnil řadu svých nástupců. Přispěl k vývoji symboliky. Zabýval se teorií čísel, infinitezimálním počtem a aplikacemi. Založil nejstarší pravidelné meteorologické pozorování v Evropě.

Místo konání: 
Fakulta informačních technologií, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 zasedací místnost A 1435, budova A – 14. podlaží
Datum konání: 
21. June 2016 - 17:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz