You are here

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 2/2016

Právě vychází nové číslo časopisu Pokroky matematiky, fyziky a astronomie.
Přináší text o nedávném objevu gravitačních vln, příspěvky věnované výročí Ernsta Macha a další články.

Obsah PMFA 2/2016

  • Jiří Podolský: Gravitační vlny poprvé zachyceny: GW150914 ze srážky černých děr
  • Luboš Pick: Dirichletovy šuplíčky
  • Antonín Slavík: Od unimodálních posloupností k narozeninovému paradoxu
  • Jan Mlynář: Slavnostní odhalení pamětní desky Ernsta Macha v Praze
  • Emilie Těšínská: Profesor Ernst Mach, jeho příchod na pražskou univerzitu a vazby s formující se Jednotou českých matematiků a fyziků
  • Zprávy a oznámení
  • Jubilea
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz