You are here

Nový pracovní portál pro akademické pozice

Pracovních portálů jsou na českém internetu desítky – od obecných, jako jsou jobs.cz, prace.cz či profesia.cz až po specializované, zaměřené na zaměstnání v určitých oborech či typech firem (např. startupjobs.cz). Web, na němž by se agregovala nabídka míst ve výzkumu, vývoji a inovacích a na akademické půdě až donedávna chyběl. Zároveň v ČR neexistoval pracovní portál, který by se zaměřoval na cílovou skupinu doktorandek a doktorandů, výzkumných a akademických pracovníků. Řada institucí zabývajících se výzkumem, zejména těch veřejných, zpravidla neinzeruje na obecných pracovních portálech, a tak zájemci, kteří nemají informace o volných pozicích z dané instituce „z první či druhé ruky“ se o nich dozvídají spíše náhodně, anebo musejí příslušné stránky pravidelně monitorovat. Portály typu Euraxess či profesní sociální sítě typu ResearchGate.net z hlediska pracovního trhu ve VaVaI nehrají v českém prostředí významnější roli. V této oblasti navíc nejsou k dispozici statistiky týkající se oborové či regionální distribuce nabízených volných míst.

Tyto skutečnosti byly východisky pro vznik portálu www.researchjobs.cz, jehož cílem je soustředit maximální část nabídky pozic ve VaVaI a na akademické půdě na jedno místo. Potenciální kandidáti tak mohou sledovat výrazně méně zdrojů, institucím naopak umožňuje efektivněji oslovovat cílovou skupinu. Vedlejším efektem je vytváření statistik založených na metadatech k vystavovaným pracovním pozicích.

Od spuštění tohoto portálu prošlo přes www.researchjobs.cz téměř 900 pozic – jednak těch, které jsou vystavovány v podobě plných textů (v případě institucí, které daly svolení s přebíráním inzerátů ze svých webových stránek: http://www.researchjobs.cz/pracovni-nabidky/, či které své inzeráty zadávají prostřednictvím webového formuláře). Další část obsahu tvoří odkazy na výzkumné a akademické pozice institucí, od nichž zatím provozovatelé k dispozici souhlas s přebíráním nemají: http://www.researchjobs.cz/odkazy/. Cílem projektu je kompletně pokrýt nabídky veřejných VŠ a veřejných výzkumných institucí a významnou část firem zabývajících se výzkumem a inovacemi.

Inzeráty pocházejí z více než 210 zdrojů monitorovaných s periodicitou 8–24 hod. Těmito zdroji jsou typicky webové stránky se seznamy volných pozic, úřední desky fakult veřejných VŠ, v.v.i. a inovačních firem. Při zjištění změn na těchto stránkách dojde k manuální kontrole a v případě, že nově vystavená pozice spadá mezi výzkumné či akademické, je zařazena mezi inzerované pozice na researchjobs.cz (ať už v podobě plného textu či odkazu). Do budoucna bude v tomto procesu využito metod strojového učení.

Pro klasifikaci oborů volných pozic je používán číselník Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (www.rvvi.cz) s ohledem na kompatibilitu s dalšími daty o výzkumu v ČR. Vystavené pozice lze filtrovat podle různých kritérií (region, obor atp.), případně vyhledávat podle klíčových slov. Lze se též zaregistrovat k odběru newsletteru s aktuálními pozicemi podle zadaných oborů.

Doplňující obsah portálu tvoří rozhovory se zajímavými osobnostmi výzkumu, vývoje a inovací a pozvánky na relevantní akce. Pozice vystavované inzeráty na portálu jsou též vystavovány na facebookové stránce portálu: www.facebook.com/researchjobs.cz/, plánuje se spuštění twitterového kanálu. Prvními partnery portálu či zaštiťujícími institucemi jsou Technologická agentura ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Česká asociace doktorandek a doktorandů, mediálním partnerem je web www.vedavyzkum.cz. Nyní se provozovatelé soustředí na získávání partnerů mj. z řad akademických institucí.

Plán rozvoje portálu zahrnuje vytvoření uživatelského rozhraní pro vkládání nových pozic institucemi, možnost založit profil uchazeče atp. V současné době jsou pozice vystavovány zdarma, v roce 2017 bude web pro inzerenty zpoplatněn formou paušálů odvislých od typu a velikosti instituce, nicméně bude zachována i možnost vystavování pozic zdarma pro veřejné výzkumné instituce a veřejné VŠ. Podmínkou vystavování však bude, aby pozice spadaly mezi akademické, výzkumné či inovačně orientované.

Více informací na www.researchjobs.cz, dotazy směřujte, prosím, na info@martinvita.eu / +420 604 619 669.

Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz