You are here

Přednáška doc. Ing. Pavla Karbana, Ph.D. na téma "Výpočetní elektromagnetismus - nové trendy a výzvy"

V rámci Semináře aplikované matematiky prosloví doc. Ing. Pavla Karban, Ph.D. (vedoucí katedry elektrotechniky, ZČU Plzeň) přednášku na téma Výpočetní elektromagnetismus - nové trendy a výzvy. Přednáška se uskuteční v úterý 4.4. ve 12:30 v posluchárně EC1 budovy FEI VŠB-Technické univerzity Ostrava.

Abstrakt:
Elektromagnetické pole a znalost jeho rozložení je důležitou součástí návrhu většiny zařízení, které nás v dnešní době obklopují. Účinky jsou často úzce navázány na další fyzikální pole (tepelné namáhání nebo silová interakce s pevnou látkou nebo tekutinou) a jeho přesné a dostatečně rychlé řešení hraje tedy klíčovou roli. Samotné řešení je často spojeno s dalšími druhy analýz jako je například tvarová optimalizace, odhad parametrů nebo citlovostní analýza. Přednáška bude zaměřena na numerické techniky používané pro řešení elektromagnetické pole nízkých i vysokých frekvencí a jejich následné využití. Tyto techniky budou doplněny konkrétními příklady z praxe.

Místo konání: 
Posluchárna EC1 budovy FEI VŠB-Technické univerzity Ostrava.
Datum konání: 
4. April 2017 - 12:30
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz