You are here

19. konference českých a slovenských fyziků

Slovenská fyzikálna spoločnosť, Česká fyzikální společnost a Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská Univerzita v Prešove Vás pozývajú na pokračovanie tradičných stretnutí slovenských a českých fyzikov, ktoré sa bude konať v tento krát v Prešove. Stretneme sa tu, aby sme deklarovali a utužovali vzájomné vzťahy v rámci zjednotenej Európy. Konferencia si kladie za cieľ predstaviť dosiahnutý pokrok a dosiahnutú úroveň od 18. konferencie v Olomouci v roku 2014, ako aj najnovšie výsledky bádania v odboroch fyziky pestovaných v našich krajinách a inde vo svete.

Pozvané prednášky:
Jiří Grygar, Fyzikální ústav, Akademie věd ČR, Praha: Stúdium extrémne energetického kosmického záření
Ján Baláž, ÚEF SAV Košice: Rosetta mission - a year after grand finale
Jana Bielčíková, Ústav jaderné fyziky AV ČR: Kvark-gluonové plazma aneb malý velký třesk v laboratoři
Ivana Kolmašová, Ústav fyziky atmosféry AV ČR: Lightning processes occuring inside thunderclouds and their observation
with submicrosecond time resolution
Norbert Kučerka, SÚJV Dubna, Rusko: Biofyzikálne perspektívy modelových biologických membrán študovaných rozptylom neutrónov a RTG žiarenia (Biophysical Perspectives of Model Biological Membranes Studied by Neutron and X-ray Scattering)
Rupert Leitner, Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK, Praha: Neutrino Oscillations (Oscilace neutrin)
Jiří Podolský, MFF UK, Praha: Detekce gravitačních vln: minulost, současnost, budoucnost
Pavel Povinec, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI UK Bratislava: Urýchľovačové iónové technológie a ich využitie vo výskume zriedkavých jadrových procesov a environmentálnej rádioaktivity
Viera Skákalová, University of Vienna, Faculty of Physics, Vienna, Austria: Klukatá cesta ku grafénu a kam ďalej
Peter Skyba, ÚEF SAV, Košice: Mechanical resonators in physical vacuum of topological superfluids
Vladimír Šebeň, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešov: Modernizácia fyzikálneho vzdelávania v podmienkach súčasnej školy
Ivan Škorvánek, ÚEF SAV, Košice:Magneticky mäkké nanokompozity pre senzorové aplikácie
Rastislav Varga, PF UPJŠ, Košice: Keď na veľkosti záleží - Vývoj miniatúrnych senzorov
Martin Venhart, FÚ SAV, Bratislava: Spektrometer TATRA v CERNe: štúdium štruktúry atómových jadier zlata

Místo konání: 
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta prírodných a humanitných vied, Slovenská republika
Datum konání: 
4. September 2017 - 9:00 to 7. September 2017 - 15:00
Webové stránky akce: 
AttachmentSize
PDF icon plakat_konference_Presov.pdf590.53 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz