You are here

Libuše Samková (PdF UP Olomouc) Badatelské úlohy a jejich využití ve výuce matematiky

Cyklus seminářů katedry matematiky Pedagogické fakulty UP v Olomouci

Místo konání: 
učebna N24, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc,
Datum konání: 
20. November 2017 - 13:30
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz