You are here

Přednáška prof. Luboše Picka a plenární schůze

Ve středu 13. 12. 2017 v 16.00 se v přednáškovém sále EC1 v nové budově Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava bude konat plenární schůze JČMF, pobočného spolku Ostrava. Součástí schůze budou volby členů Výboru JČMF, revizorů a delegátů na Sjezd JČMF.

Program schůze:

1. Zpráva o činnosti pobočky za období 2014-2017.
2. Volby do Výboru JČMF, pobočného spolku Ostrava, revizorů a delegátů na Sjezd JČMF.
3. Přednáška prof. RNDr. Luboše Picka, DSc. z MFF UK Praha s názvem „Taxikářská geometrie“.
4. Oznámení výsledků voleb.
5. Posezení v rektorském salónku.

Místo konání: 
VŠB-Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, posluchárna EC1
Datum konání: 
13. December 2017 - 16:00
Složka JČMF: 
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz