You are here

Program Didakticko-historického semináře

V zimním semestru 2011/2012 je věnován 150. výročí založení Jednoty českých matematiků a fyziků a 60. výročí vzniku Matematicko-fyzikální fakulty UK.

11. 10.  P. Zamarovský: Proč je v noci tma?
18. 10.  M. Bečvářová: Z historie Jednoty českých matematiků a fyziků I
25. 10.  F. Morkes: Historické kořeny moderní školy
  1. 11.  M. Melcer: Finanční matematika na středních školách 20. století
  8. 11.  L. Boček: Jednota českých matematiků a fyziků a Matematická olympiáda
15. 11.  M. Bečvářová: Z historie Jednoty českých matematiků a fyziků II
22. 11.  R. Kočandrle: Geometrie Miléťanů
29. 11.  R. Smýkalová: Něco pěkného z goniometrie
  6. 12.  M. Staněk: Výuka matematiky na SOŠ a SOU
13. 12.  J. Veselý: Poznámky k historii MFF UK
  3.   1.  J. Bečvář: Matematika na UK (před vznikem MFF UK)
10.   1.  J. Robová: Moderní technologie ve vyučování: přínos a rizika

Seminář se koná vždy v úterý od 17.20 do 18.50 hod. v posluchárně K3 v budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8, 2. patro (metro Křižíkova).

Všichni zájemci jsou vítáni.

doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
Katedra didaktiky matematiky MFF UK

AttachmentSize
PDF icon Verze pro tisk (66 kB .pdf)64.98 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz