You are here

Semináře pro řešitele MO

Cyklus seminářů pro řešitele matematické olympiády kategoriíí A, B, C z Olomouckého kraje a širšího okolí k aktuálním úlohám matemtické olympiády.

Cílem akce je uspořádání série pěti seminářů pro řešitele matematické olympády každé ze tří kategorií A, B, C. Semináře povedou učitelé s bohatými zkušenostmi s přípravou žáků na matematické soutěže, s jejich organizací a přípravou úloh pro tyto soutěže.

Předpokládané termíny jsou 8. 4. 2018 semináře pro kategorie B a C, druhá polovina září prom kategorii A, polovina října, počátek listopadu, počátek prosince, leden pro všechny kategorie A, B, C. Termíny budou ještě upřesněny.

Místo konání: 
Olomouc
Datum konání: 
6. April 2018 - 14:00
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz