You are here

Slavnostny vecer CFS a PP JCMF

Pozyvame Vas na slavnostny vecer prazskej pobocky JCMF a CFS, ktory sa bude konat v utorok 26.6. od 17.30 v refektari MFF UK S 120, 1. patro, Mala Strana, Malostranske nam. 2/25, Praha 1.

Na programe bude

17.30 Slavnostne vyhlasenie vysledkov sutaze o Cenu Milana Odehnala 2018
18.00 Prednaska Mgr. Lukase Lachmana (Univerzita Palackého v Olomouci): Detekce casticovych vlastnosti svetla
18.30 Slavnostne vyznamenania JCMF členom pobocky
19.00 Diskusia pri obcerstveni

Místo konání: 
Refektar MFF UK S 120, 1. patro, Mala Strana, Malostranske nam. 2/25, Praha 1.
Datum konání: 
26. June 2018 - 17:30
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz