You are here

Josef Rudolf Vaňaus – 180. výročí narození jednoho ze zakladatelů JČMF

Seminář při příležitosti 180. výročí narození J. R. Vaňause, který se narodil 2. května 1839 v Komárově u Soběslavi. Byl jedním ze čtyř zakladatelů Spolku pro volné přednášky z mathematiky a fysiky, nynější Jednoty českých matematiků a fyziků, ustaveného 28. 3. 1862.

Program semináře:

15:00-15:15 / Úvod

15:15-16:00 / Čerstvý vítr mezi učiteli matematiky – Josef R. Vaňaus (1839 – 1910)
doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D., předsedkyně JČMF
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

16:00-16:30 / Některé články J. R. Vaňause v Časopise pro pěstování matematiky a fysiky
RNDr. Jan Zahradník
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

16:30-17:00 / Trisektorie J. R. Vaňause – originální příspěvek k řešení klasického problému
Mgr. Roman Hašek, Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

Místo konání: 
Posluchárna J227 Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10
Datum konání: 
22. May 2019 - 15:00 to 17:00
Webové stránky akce: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz