You are here

Přednáška Zdeňka Půlpána "Geometrická pravděpodobnost"

Dva významní francouzští matematici, fyzici a přírodovědci 18. a 19. století Georges Louis Leclerc de Buffon (1707-1788) a Joseph Louis Francois Bertrand (1822-1900) se zasloužili o nové geometrizující pojetí pravděpodobnosti. Jejich myšlenky vedly k teoriím, které se dnes uplatňují ve studiu struktury látek, stereologii, geografii, analýze obrazu. I u nás jsme na konci 19. století částečně zachytili nový trend v teorii pravděpodobnosti v díle prof. dr. Bohuslava Hostinského (1884-1951). O uplatnění geometrického pojetí pravděpodobnosti se v poslední době u nás snažil také prof. dr. Ivan Saxl a prof. dr. Viktor Beneš z MFF UK. Přesto je tato část teorie pravděpodobnosti u nás stále málo uplatňována nejen v matematice, ale zvláště i v aplikacích fyzikálních a technických.

Místo konání: 
Posluchárna UA-A3 Univerzity Pardubice, Studentská 519
Datum konání: 
24. October 2019 - 17:00
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz