You are here

Kombinatorické úlohy na základní škole (přednáší Jana Příhonská, TUL)

Přednáška se dne 11. 3. nekoná; náhradní termín bude oznámen.

Kombinatorika je jedním z nejstarších odvětví diskrétní matematiky. I přes svůj význam v kurikulu matematiky zůstává opomíjena, zejména na úrovni základní školy. Jedním z úkolů školské matematiky je rozvíjet u žáků kombinatorické a logické myšlení, kritické usuzování a srozumitelnou a věcnou argumentaci při řešení aplikačních matematických problémů. Ke splnění tohoto cíle lze vhodně využít řešení kombinatorických úloh. V semináři bude představena klasifikace kombinatorických úloh dle jejich výskytu v učebnicích pro základní školy a představeny aktivity a problémy, které mohou být využity jako propedeutika pro pochopení kombinatorických konceptů, modelů a postupů při řešení úloh.

Místo konání: 
Pedagogická fakulta MU, Poříčí 31, Brno, 603 00 (učebna 32, 2. NP)
Datum konání: 
11. March 2020 - 14:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz