You are here

Rozvoj schopnosti učiť sa v matematike na 1. stupni základnej školy (přednáší Alena Prídavková, Prešovská univerzita)

PŘEDNÁŠKA BUDE PŘELOŽENA NA JINY TERMÍN.

Schopnosť učiť sa je jedným z determinantov úspešného riešenia matematických úloh. Ak sú u žiaka viditeľné prejavy nedostatočne rozvinutej schopnosti učiť sa, je dôležité túto stránku jeho myslenia rozvíjať, napríklad využitím úloh z matematiky.
V prednáške bude predstavený koncept exekutívne funkcie, ako súčasť myslenia a učenia sa. Prezentované budú ukážky matematických úloh spolu so súborom inštrukcií zameraných na (1) uvedomenie si použitého postupu riešenia úlohy, (2) verbalizáciu myšlienkových procesov,
(3) aktivovanie vybraných exekutívnych funkcií a na (4) rozvíjanie metakognitívnych schopností žiakov primárneho stupňa vzdelávania.

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU (původně 1. 4., nově 29. 4.)

Místo konání: 
Pedagogická fakulta MU, Poříčí 31, Brno, 603 00 (učebna 32, 2. NP)
Datum konání: 
29. April 2020 - 15:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz