You are here

Pojistná matematika za První republiky: Emil Schoenbaum a reformy sociálního pojištění (přednáší Jan Kotůlek, VŠB-TU Ostrava)

PŘEDNÁŠKA BUDE PŘELOŽENA NA JINY TERMÍN.

Ekonomické otřesy po první světové válce si vynutily reformu systému sociálního pojištění. Hlavním expertem zodpovědným za konstrukci pojistně-matematické části zákona o sociálním pojištění byl profesor Karlovy univerzity Emil Schoenbaum (1882–1967). Také při projednávání zákona v parlamentu hrála Schoenbaumova technokratická argumentace důležitou roli. Důvodová zpráva k zákonu byla vydána tiskem a také přeložena do několika jazyků. To přispělo k růstu Schoenbaumova domácího i zahraničního renomé a jeho autorita zůstala neotřesena i přes dobu hospodářské krize, která přinesla tvrdé spory o podobu sociálního pojištění. Schoenbaum byl proto nepostradatelným členem všech dalších reformních komisí, zastával důležité funkce v administrativě sociálního pojištění (Všeobecný penzijní ústav, Ústřední sociální pojišťovna), profesních organizacích (Sociální ústav, JČMF) a vedl dvouletý kurs pojistné matematiky na Karlově univerzitě. V roce 1929 založil mezinárodně orientovaný časopis Aktuárské vědy.

Místo konání: 
Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno, budova 8: ÚMS PřF MU, posluchárna M2
Datum konání: 
2. April 2020 - 14:15
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz