You are here

ČESKÁ A SLOVENSKÁ FYZIKA 1945-2005, Ivo Kraus, Štefan Zajac

V nakladatelství Academia vyšla 22. července 2020 monografie ČESKÁ A SLOVENSKÁ FYZIKA 1945-2005 od známých a osvědčených autorů prof. Ivo Krause a doc. Štefana Zajace.
Dílo navazuje časově na pojednání stejných autorů FYZIKA ZA PRVNÍ REPUBLIKY, které vyšlo v Academii v roce 2017. Monografie je věnována úspěchům našich fyzikálních pracovišť v druhé polovině 20. století a osobnostem, které se o ně zasloužily.

Převratné objevy v nových vědních oborech – jaderné fyzice a fyzice pevných látek – našly v Československu počátkem padesátých let 20. století odezvu ve vysokoškolské přípravě fyziků i v organizaci fyzikálního výzkumu. Vědecká práce se postupně stala součástí aktivit fyziků na všech českých a slovenských vysokých školách přírodovědného nebo technického zaměření, fyzikové dostali možnost profesionálního uplatnění v nových specializovaných akademických i resortních výzkumných ústavech.

Prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc. , působí jako vysokoškolský pedagog na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT se zaměřením na fyziku pevných látek a technické aplikace rentgenové difrakční analýzy.
Doc. Ing. Štefan Zajac, CSc., přednáší teorii pevných látek na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Jeho specializací jsou magnetické vlastnosti materiálů.

AttachmentSize
PDF icon Ceska a slovenska fyzika 1945_2005.pdf293.14 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz