You are here

Prof. RNDr. Ivan NETUKA, DrSc., (7. 7. 1944 - 14. 10. 2020) - ROZLOUČENÍ

Obdrželi jsme smutnou zprávu:
Včera 14. října se s námi navždy rozloučil ve věku 76 let
prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., čestný člen Jednoty českých matematiků a fyziků.

Pan profesor Netuka se narodil v Hradci Králové 7. 7. 1944 v rodině učitele.
Po středoškolském studiu v rodném městě se rozhodl svůj život věnovat matematice.
Zaujala ho matematická analýza a stal se respektovaným odborníkem v teorii potenciálu.
Zajímal se též o historii svého oboru, a proto můžeme mezi jeho četnými publikacemi
najít i v časopise Pokroky matematiky, fyziky a astronomie řadu jeho cenných příspěvků
k porozumění dějinám matematiky a jejích aplikací.
Vzpomeňme např. jeho článků o Ivaru Fredholmovi a počátcích funkcionální analýzy,
o Bernhardu Riemannovi či později o pražském kolegovi Alberta Einsteina, Georgu Pickovi.

Prof. Netuka působil po ukončení studia aplikované matematiky na Matematicko-fyzikální fakultě UK více než 50 let.
V roce 1986 byl jmenován profesorem UK. Zastával postupně řadu rolí, až v letech 1999 – 2005 se stal děkanem.
Nebylo to lehké období, připomeňme např. obtížnou situaci v karlínské budově Matematicko-fyzikální fakulty UK
v době povodně v roce 2002, kdy tamější knihovna byla zaplavena.

Kromě svého působení na fakultě byl prof. Netuka také členem Vědecké rady Univerzity Karlovy, Akademického sněmu AV ČR, zastupoval českou matematickou obec v Evropské matematické společnosti i v dalších mezinárodních institucích. Podporoval činnost JČMF. Pro mnohé kolegy měl slova povzbuzení a podporoval je. Jeho dílo i dobrá slova zůstanou v naší paměti.

Poslední rozhovor s profesorem Netukou ze 14. srpna 2020 najdete na stránce:
https://www.matfyz.cz/clanky/spojeni-s-matfyzem-ivan-netuka

Zprávu děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK doc. RNDr. Mirko Rokyty, CSc., najdete:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/zemrel-profesor-ivan-netuka

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz