You are here

Dva dny s didaktikou matematiky 2021

Dvacátý pátý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou pořádá katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK spolu se Společností učitelů matematiky JČMF, proběhne ve dnech 11. – 12. 2. 2021 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Obdobně jako v předchozích ročnících bude konference zaměřena na prezentaci osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice a výsledků práce z různých oblastí didaktiky matematiky, a to formou přednášek, vystoupení v sekcích, pracovních dílen a otevřených hodin přímo na školách.

V případě, že nebude možné konferenci zorganizovat prezenčně, proběhne konference hybridně či online. O tom budeme přihlášené účastníky operativně informovat.

Místo konání: 
Datum konání: 
11. February 2021 - 8:00 to 12. February 2021 - 17:00
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz