You are here

Rozloučení s kolegy - Libor Pátý, Oldřich Kowalski

V lednu 2021 jsme se rozloučili s několika fyziky a matematiky.
Zde uvádíme vzpomínky na prof. Kowalského a prof. Pátého.
Oba věnovali mnoho úsilí a času pro život a
podporu činnosti Jednoty českých matematiků a fyziků.
Děkujeme a budeme vzpomínat.

..............

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

prof. RNDr. Oldřich Kowalski, Dr.Sc.
__________________________________________________

Dne 2. ledna 2021 zemřel profesor Oldřich Kowalski,
dlouholetý vedoucí redaktor časopisu
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Opustil nás po krátké nemoci opustil.
Byl členem Jednoty českých matematiků a fyziků již od roku 1957.
V roce 1993 mu bylo uděleno čestné členství.

Rovněž se stal řádným členem Učené společnosti České republiky.
Působil jako vědecký pracovník Matematického ústavu Karlovy Univerzity v Praze
a byl emeritním profesorem Matematicko-fyzikální fakulty UK.
V roce 1971 prof. Oldřich Kowalski převzal od prof. Emila Kraemera
roli vedoucího redaktora Pokroků matematiky, fyziky a astronomie (PMFA),
který vydávala Jednota československých matematiků a fyziků
(od roku 1992 JČMF a JSMF).
Tuto náročnou funkci vykonával neuvěřitelných 30 let až do roku 2001.
To je rekord, který těžko bude někdy překonán. V té době vycházelo 6 čísel ročně.
Zprvu se ještě nepoužívaly počítače pro elektronické zpracování sazby v systému TeX,
a tak byla příprava každého čísla časopisu mnohem náročnější, než je tomu dnes.
Za to prof. Kowalskému náleží veliké uznání a obrovský dík.

Je obdivuhodné, kolik cenných překladů a článků pro Pokroky za tu dobu připravil
a přitom svým odborným nadhledem dohlížel na kvalitu dalších příspěvků.
I po roce 2001 byl prof. Kowalski jedním z nejaktivnějších členů redakční rady PMFA.
Například se podstatně zasloužil o přehledový článek o Abelově ceně za rok 2009,
která byla udělena za diferenciální geometrii, což byla jeho hlavní specializace.

Databáze Mathematical Reviews eviduje 175 prací, které prof. Kowalski uveřejnil.
Byl členem několika redakčních rad mezinárodních matematických časopisů,
členem Vědecké rady MFF UK a zastával mnoho dalších funkcí.
Odchodem prof. Oldřicha Kowalského ztrácí naše matematicko-fyzikální komunita
vynikajícího kolegu a odborníka se širokým spektrem vědeckých zájmů.
Jeho nadšení pro matematiku nám bude chybět.

Michal Křížek

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

prof. RNDr. Libor Pátý, CSc.
____________________________________________

S lítostí oznamujeme, že dne 11. ledna 2021 zemřel po dlouhé nemoci
ve věku 91 let prof. RNDr. Libor Pátý, CSc.,
zakladatel oboru fyziky nízkých tlaků na MFF Univerzity Karlovy
a později náměstek ministra školství v první polistopadové vládě.

Prof. Libor Pátý spolupořádal řadu vědeckých konferencí.
Byl velice činný v Jednotě českých matematiků a fyziků,
do níž vstoupil již v roce 1948 a pomohl např. založit
Fyzikální vědeckou sekci (později Česká fyzikální společnost)
a začlenit ji do Evropské fyzikální společnosti (European Physical Society).
Čestným členem naší Jednoty se stal v roce 1984.

Pořádal řadu osvětových a popularizačních přednášek, věnoval se editorské práci na různých
sbornících a almanaších.
Několik let předsedal Evropskému kulturního klubu
Přikládáme zprávu kolegy Jiřího Pavlů a dalších pracovníků Katedry fyziky povrchů a plazmatu MFF UK
a vzpomínku kolegy Petra Zamarovského.
__________________________________________

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz