You are here

5. Středoevropská matematická olympiáda

Martin Panák, MU Brno

Pátá středoevropská matematická olympiáda (Midle European Mathematical Olympiad, zkráceně MEMO) se uskutečnila v termínu 1. 9. - 7. 9. 2011 ve Varaždinu v Chorvatsku za účasti šedesáti studentů z deseti zemí středoevropského regionu, jmenovitě z Česka, Chorvatska, Litvy, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska. Soutěž je určená pro studenty středních škol, kteří se v daném kalendářním roce neúčastnili mezinárodní matematické olympiády (IMO). Výjimku tvoří slovinští účastníci, kteří vzhledem k relativně malému počtu obyvatel země nejsou limitovaní předchozí účastí na IMO.

České družstvo tvořili Ondřej Bartoš z Gymnázia Žďár nad Sázavou, Lubomír Grund z Gymnázia Christiana Dopplera v Praze, Jan Kuchařík z Gymnázia Jana Masaryka v Jihlavě, Dominik Steinhauser, z Gymnázia Jana Keplera v Praze, Jan Stopka z Gymnázia Brno na tř. Kpt. Jaroše, a Dominik Teiml z The English Colleague v Praze. Vedoucím družstva byl dr. Martin Panák z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, jeho zástupcem pak dr. Pavel Calábek z Přírodovědecké fakulty Palackého univerzity v Olomouci.

Město Varaždin je staré chorvatské město, které bývalo dokonce hlavním městem Chorvatska. Jeho populace dnes čítá na 50 tisíc obyvatel.

První den olympiády měli soutěžící na programu zábavnou seznamovací hru spojenou s poznáváním památek města, zatímco vedoucí výprav vybírali příklady pro soutěž z návrhů zaslaných jednotlivými účastnickými zeměmi. Večer pak proběhlo v prostorách Fakulty informatiky, varaždinské části Univerzity Záhřeb, slavnostní zahájení soutěže.

Druhý den byla na pořadu soutěž jednotlivců v prostorách jedné z Varaždinských základních škol.
Každý z účastníků řešil po dobu pěti hodin čtyři příklady. Třetího dne se uskutečnila týmová soutěž, ve které mělo každé národní družstvo k dispozici jednu místnost, kde pak společně řešilo po dobu pěti hodin osm úloh. Již v sobotu večer započala koordinace oprav úloh (úlohy jsou opraveny jednak vedoucími národních týmů a nezávisle i týmem opravovatelů zajištěným organizátory; při koordinaci se výsledky oprav porovnají a případné neshody se vyřeší) a pokračovala i během neděle. V pondělí dopoledne se jury domluvila na rozdělení medailí, které se řídí podobnými pravidly jako na mezinárodní matematické olympiádě. V úterý byl program olympiády zakončen exkurzí na známý chorvatský hrad Trakoščan a návštěvou městečka Krapina, kde se nachází naleziště osídlení neandertálským člověkem. Večerního slavnostního zakončení se zúčastnila řada významných hostů, z nichž jmenujme náměstkyni chorvatského ministra školství Dijanu Vicanovou a rektora Univerzity Záhřeb Aleksu Bjeliše.

Výsledky českého družstva byly následující: Ondřej Bartoš a Dominik Steinhauser získali bronzové medaile, Lubomír Grund a Jan Stopka pak získali čestné uznání za jeden bezchybně vyřešený příklad. V týmovém součtu bodů, které získali jednotliví účastníci daného týmu v individuální soutěži, jsme byli pátí nejlepší. Vlastní týmová soutěž se však českému družstvu příliš nevyvedla, když skončilo osmé. Z vítězství se radoval polský tým, který jako jediný získal maximální možný počet bodů. Plného bodového zisku dosáhl i vítěz soutěže jednotlivců, Wojciech Nadara, rovněž z Polska.

Mnohé další informace o průběhu této olympiády lze najít na webové stránce http://www.memo2011.hr . Přikládáme celý text zprávy včetně tabulek s výsledky a se zadáním všech úloh obou částí olympiády.

České družstvo

Delegace ČR na MEMO 2011 v Chorvatsku: (horní řada zleva) P. Calábek (pedagogický vedoucí), D. Teiml, L. Grund, J. Kuchařík, J. Stopka, M. Panák (vedoucí), (dolní řada zleva) O. Bartoš (bronz), D. Steinhauser (bronz).

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz