Oborová matematická medaile JČMF za rok 2020

Oborová matematická medaile Jednoty českých matematiků a fyziků za rok 2020 byla výborem České matematické společnosti udělena prof. Davidu E. Edmundsovi, prof. Irène Gijbels a doc. Jiřímu Veselému.

Britský matematik prof. David E. Edmunds (*1931) je předním světovým odborníkem v teorii prostorů funkcí, teorii operátorů, teorii parciálních diferenciálních rovnic a v dalších souvisejících oblastech. Je autorem více než 230 publikací včetně 14 monografií. První kontakt s českými matematiky navázal v roce 1978, když se jako zvaný řečník zúčastnil jarní školy Nonlinear Analysis and Function Spaces v Horním Bradle. Brzy poté začala dlouhodobá spolupráce s českými matematiky, která měla zásadní význam pro rozvoj zdejší školy teorie prostorů funkcí. Od roku 1989 téměř každoročně přijímal na Univerzitě v Sussexu návštěvy členů této skupiny a recipročně navštěvoval Prahu. Výsledkem nesmírně plodné spolupráce je velké množství prací, jejichž spoluautory jsou členové české školy teorie prostorů funkcí včetně doktorandů (např. 24 článků s J. Langem, 15 článků s B. Opicem, atd.)Prof. Irène Gijbels (*1960) je významnou belgickou matematičkou, světově uznávanou odbornicí v oblasti teorie neparametrické statistiky a vyhlazovacích metod působící na Katholieke Universiteit Leuven. Je autorkou více než 110 článků a monografií, včetně monografie (s J. Fanem) o lokálním polynomickém modelování, která patří k základním stavebním kamenům svého oboru. Odborné zájmy od začátku její akademické dráhy jsou úzce spjaty s Českou republikou. Již od osmdesátých let se pravidelně zúčastňovala prakticky všech mezinárodních statistických konferencí pořádaných jak v Československu, tak později v České republice. Byla klíčovou postavou rozsáhlé spolupráce s MFF UK nejen po vědecké stránce, jako řešitelka společných grantových projektů ale i při výchově doktorandů pod dvojím vedením „co-tutelle“.Doc. Jiří Veselý (*1940) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu v roce 1962 a s touto fakultou spojil téměř celý svůj profesní život. Zabývá se zejména teorií potenciálu a dějinami matematiky. Vedle pedagogické práce vyvíjí bohatou činnost ve prospěch matematické komunity. Na fakultě působil mj. jako zástupce ředitele MÚ UK, proděkan, předseda knihovní rady. V sedmdesátých letech pracoval ve výboru pražské pobočky JČMF. V letech 1993–1996 byl členem výboru Matematické vědecké sekce (nyní Česká matematická společnost). V r. 2005 byl u zrodu projektu České digitální matematické knihovny a zásadním způsobem přispěl k jeho úspěchu. Na udržování a rozvoji digitální knihovny se významnou měrou podílí dosud. Dlouhodobě působil např. i ve výboru CSTuG.


Historický seznam laureátů Oborové matematické medaile se nachází ZDE.

Fotky jsou publikovány s laskavým svolením Davida E. Edmundse, fotografa KU Leuven Roba Stevense a Jaroslava Richtera.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz