You are here

52. Mezinárodní matematická olympiáda

Martin Panák, MU Brno

Padesátý druhý ročník Mezinárodní matematické olympiády se uskutečnil od 12. do 24. července 2011 v Nizozemí. Olympiády se zúčastnilo 564 soutěžících ze 101 zemí.

České družstvo tvořili tito soutěžící: Michael Bílý z Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech, Miroslav Koblížek z Gymnázia Žamberk, Dung Anh Le z Gymnázia Tachov, Daniel Šafka z Gymnázia Jana Keplera v Praze, Štěpán Šimsa z Gymnázia Josefa Jungmana v Litoměřicích a Tomáš Zeman z Gymnázia Jana Keplera v Praze. Vedoucím českého družstva a zástupcem České republiky v mezinárodní jury byl dr. Martin Panák z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, jeho zástupcem a pedagogickým vedoucím byl dr. Pavel Calábek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Organizace celého průběhu olympiády byla na velmi vysoké úrovni. Ostatně Nizozemí je známo tím, že se zde vše důkladně plánuje. To je dáno i tím, že zhruba třetina území této země leží pod hladinou moře.

Olympiáda začala tradičně zasedáním mezinárodní jury, složené z vedoucích národních delegací. Jedním z úkolů jury je vybrat šest soutěžních úloh z problémů, které poslaly jednotlivé státy. Jury má rovněž na starosti případné změny regulí olympiády, jednání o budoucích dějištích a v neposlední řadě pak vedoucí jednotlivých delegací překládají zadání vybraných úloh do národních jazyků (celé jednání jury se vede v angličtině). Poznamenejme, že jako dějiště následujících mezinárodních olympiád byla schváleny tyto země: 2013 - Kolumbie; 2014 - Jižní Afrika; 2015 - Thajsko (jednalo se vždy o jediné kandidáty na pořádání). Jednání se odehrávala v areálu bývalého kláštera, nedaleko Eindhovenu. Místní univerzita, Technická univerzita Eindhoven, byla jedním z organizátorů a sponzorů celé akce.

Soutěžící a pedagogičtí vedoucí přijeli do Amsterdamu v sobotu 16. července a byli ubytováni v hotelu Novotel, jižně od centra města. V neděli 17. července bylo na programu slavnostní zahájení v kongresovém centru RAI, což je jedno z největších konferenčních zařízení v celém Nizozemí. Tohoto zahájení se zúčastnili i vedoucí delegací, kteří sem byli převezeni pouze na něj. Na zahájení se na pódiu krátce představily všechny výpravy, doprovázené taneční skupinou ISH. Součástí byl i videopozdrav nizozemské ministryně vzdělávání, kultury a vědy Janneke Marlene van Bijsterveldtové-Vilegenthartové.

Ve dnech 18. a 19. července proběhla vlastní soutěž, která jako vždy probíhala ve dvou dnech, přičemž každý den soutěžící řešili během čtyř a půl hodiny tři příklady. V první půlhodině po zadání úloh se mohou soutěžící ptát na otázky k úlohám. Tyto jsou poté elektronicky odeslány do místa, kde zasedá jury. Vedoucí družstva, jehož žák položí dotaz (v rodném jazyce), přeloží dotaz pro celou jury, navrhne odpověď a ta je pak schválena, či upravena a odeslána zpět žákovi. Druhý soutěžní den se sešlo 189 otázek, zejména ke čtvrté úloze, jejíž znění nebylo v některých jazycích zcela srozumitelné. Zodpovídání těchto dotazů zabralo přes dvě hodiny. Následně byly vedoucí delegací definitivně přesunuti do Amsterdamu, do stejného hotelu jako pedagogičtí vedoucí a soutěžící.

V dalších dnech pobytu byly pro soutěžící připraveny nejrůznější exkurze (výlet na kolech - typické pro Nizozemí, plavba na jachtě, návštěva pláže). Vedoucí se pak věnovali opravám úloh svých žáků. Tyto jsou po soutěži zkopírovány a nezávisle opraveny též koordinátory, což jsou zkušení matematici z celého světa, které zajišťuje pořádající země (v tomto roce bylo přítomno téměř 80 koordinátorů). Po opravách se vedoucí a koordinátoři sejdou, porovnají bodová ohodnocení, která udělili, a snaží se dospět ke shodě. Celý proces oprav trvá tři dny.

Slavnostní zakončení olympiády se konalo opět v centru RAI (v "ráji" jak říkali čeští a slovenští účastníci). Předávání medailí se z významných osobností zúčastnil i předseda organizačního výboru Robbert Dijkgraaf, přední světový matematik a také Holanďan. Také při zakončení všechno pěkně klapalo, projevy byly krátké a výstižné, nikdo se nenudil. Na závěr byla předána vlajka IMO pořadatelům olympiády v příštím roce. Tato se uskuteční v Argentině, v městě Mar del Plata.

Co se týče výsledků českého družstva, tak tým splnil nelehký úkol získat přesně tolik bodů, kolik bylo zúčastněných zemí. Tento jedinečný výkon nás zařadil na 39.místo v hodnocení zemí, pět míst za Slovensko (v porovnání s loňským rokem jsme si polepšili o 17 bodů a 9 míst). Žádný z českých účastníků neodjížděl s prázdnou: Anh Dung Le získal stříbrnou medaili, Štěpán Šimsa, Michael Bílý a Tomáš Zeman medaili bronzovou a konečně Miroslav Koblížek a Daniel Šafka čestné uznání za bezchybné vyřešení alespoň jedné úlohy. Nutno podotknout, že Miroslavu Koblížkovi unikla o jediný bod bronzová medaile a Štěpánu Šimsovi pak o bod medaile stříbrná.

Absolutní vítězkou olympiády se stala s největším možným bodovým ziskem Lisa Sauermannová z Německa, která se tak stala nejúspěšnější účastnicí olympiád všech dob (celkem získala čtyři zlaté a jednu stříbrnou medaili). Dívky tvořily 11% účastníků, což je na matematickou olympiádu vysoké číslo. Nejúspěšnější zemí se pak již tradičně stala Čína, i když druhé Spojené státy americké jí šlapaly na paty. Překvapením je pak třetí místo Singapuru.

Přikládáme celý text zprávy včetně tabulek s výsledky a se zadáním soutěžních úloh.

České družstvo

Delegace ČR na IMO 2011 v Nizozemí: (zleva) P. Calábek (pedagogický vedoucí), D. Šafka, Š. Šimsa (bronz), Le Anh Dung (stříbro), M. Koblížek, M. Bílý (bronz), T. Zeman (bronz), M. Panák (vedoucí).

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz