You are here

Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let

Celostátní konferenci učitelů JAK UČIT MATEMATICE ŽÁKY VE VĚKU 10–16 LET pořádá SUMA JČMF ve spolupráci s UJEP a po mnoha letech se přesouvá z Litomyšle do Ústí nad Labem.

Zaměření tohoto ročníku konference bude Matematika jako prostředek porozumění světu.

Na konferenci budeme diskutovat o mezipředmětových vztazích, projektovém vyučování, aplikacích matematiky a nosných pojmech a idejích ve výuce matematiky pro žáky ve věku 10–16 let. Část konference bude věnována i specifikům distanční výuky, a to se zaměřením na příklady dobré praxe. Stranou pozornosti nezůstanou ani další témata spjatá s výukou matematiky, která účastníci nabídnou.

Za programový výbor doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc.

Místo konání: 
Ústí nad Labem
Datum konání: 
14. October 2021 - 12:00 to 16. October 2021 - 14:00
Webové stránky akce: 
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz