You are here

Popularization of Mathematics: sharing years of experience

Přednášku prosloví Franka Miriam Brueckler (Zagreb), která se dlouhodobě zabývá popularizací matematiky pro všechny věkové skupiny. Po úvodní přednášce bude prostor pro diskusi.
Webové stránky přednášející:
https://web.math.pmf.unizg.hr/~bruckler/

Místo konání: 
PdF MU Brno, RUV, Poříčí 7/9, suterén
Datum konání: 
2. September 2021 - 15:00
Webové stránky akce: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz