You are here

Patterns of Change (přednáší Ladislav Kvasz)

V knize Patterns of Change, vydaná roku 2008 ve vydavatelství Birkhäuser Basel jsem navrhl odlišit tři druhy změn jazyka, ke kterým dochází v matematice. Jsou to reformulace (například reformulace Euklidova pátého postulátu, která usnadnila
zavedení neeuklidovských geometrií), zpředmětnění (například zpředmětnění prostoru v geometrii nebo polynomu v algebře, která přinesla nové objekty jako předmět zkoumání) a reprezentace (například reprezentace polynomu pomocí geometrické křivky, která otevírá přístup k vlastnostem jako maximum, monotonie které při algebraickém přístupu nejsou zřejmé). Kniha se však vyznačovala tím, že jí chyběla první kapitola (což čtenář nahlédne jejím srovnáním originálem nazvaným Gramatika zmeny). V přednášce se pokusím doplnit čtvrtý druh změn jazyka, který lze nazvat idealizace (například idealizace tvaru v antickém Řecku).

Místo konání: 
Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno, posluchárna M5
Datum konání: 
25. April 2022 - 14:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz