You are here

Mezi analogií a paradoxem ve čtyřrozměrné geometrii (přednáší Michal Zamboj, UK Praha)

Objekty čtyřrozměrného prostoru jsou jen malý kousíček za dosahem naší představivosti. Přesto jsou dnes předmětem nejen laických diskusí ale i praktických aplikací. V přednáškce pojednáme o tom proč a jakým způsobem lze čtyřrozměrný prostor zkoumat a čeho se vyvarovat. Stručně si nastíníme, jaké problémy doprovázely chápání dimenzionality v průběhu věků až po dnešní náhled. Poukážeme na rozdíly mezi geometrickou představou, pochopením a zobrazením. Uvedeme si základní geometrické metody zkoumání vícerozměrných objektů. Speciální pozornost budeme věnovat použití induktivních analogií a falešným domněnkám.

Mgr. Michal Zamboj, Ph.D. přednáší na PdF UK.
Více o přednášejícím se dozvíte zde https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~zamboj/index.html

Místo konání: 
Pedagogická fakulta MU, Poříčí 31, Brno, 603 00 (učebna 32, 2. NP)
Datum konání: 
29. September 2022 - 14:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz