You are here

Československý časopis pro fyziku

Přináší původní i přeložené referativní články, aktuality, zprávy a recenze knih. Uveřejňuje diskuse o filozofických aspektech fyziky, články z historie fyziky.

Vychází šestkrát ročně, na konci každého sudého měsíce.
Vydává Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
ISSN 0009-0700 (Print), ISSN 1804-8536 (Online).

Pro předplatné kontaktujte přímo redakci časopisu https://ccf.fzu.cz/cfc104predpl.php

Korespondenční adresa:

Československý časopis pro fyziku
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Na Slovance 2
182 21 Praha 8
E-mail: cscasfyz@fzu.cz

Kde nás najdete:
budova ÚTIA (naproti FZÚ)
Pod vodárenskou věží 4
4. patro, místnost 444

Redakce:
Vedoucí redaktor:
prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D.
Tel.: +420 951 551 272
e-mail: jan.valenta@fzu.cz

Výkonná redaktorka:
Mgr. Eva Klimešová, Ph.D.
Tel.: +420 266 051 337
e-mail: klimesova@fzu.cz

Technický redaktor, grafika a výroba:
Mgr. Bc. Jiří Kolář
Tel.: +420 266 052 238
e-mail: kolarj@fzu.cz

Sekretariát redakce:
Bc. Ondra M. Šípek, DiS.
Tel.: +420 266 052 152
e-mail: cscasfyz@fzu.cz

Propagace, inzertní oddělení:
Ing. Jana Tahalová
Tel.: +420 775 690 324
e-mail: tahalova@fzu.cz

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz