You are here

Vynikající úspěch prof. Eduarda Feireisla – první ERC Advanced Grant pro matematiku v ČR

Prof. Eduard Feireisl z Matematického ústavu AV ČR v Praze získal jako první český matematik a jako celkově čtvrtý vědec v ČR vysoce prestižní grant pro pokročilé vědce udělovaný každoročně Evropskou výzkumnou radou (ERC). Pětiletý grant nazvaný MATHEF – Mathematical Thermodynamics of Fluids podpořený částkou 726 320 € začne 1. května 2013 a bude věnován matematické teorii tekutin. Grant mj. zahrnuje i zaměstnání pro dva doktorandy a jednoho postdoktoranda. Konkurs na první místo doktoranda s uzávěrkou 31. března 2013 bylo vyhlášeno – viz odkaz níže.

Vědecké kvality Eduarda Feireisla byly v posledních letech několikrát významě oceněny. Npař. v letech 2007–2013 mu Akademie věd ČR udělila prestižní Akademickou prémii Praemium Academiae a v roce 2012 byl předsedou Vědeckého výboru 6. evropského matematického kongresu v Krakově.

Konkurs na místo doktoranda
Tisková zpráva AV ČR
Přehled udělených ERC Advanced Grantů

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz