You are here

12. Jarníkovská přednáška: Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., Dr.h.c.mult. (IÚ UK) - "Limity struktur"

Abstrakt přednášky: Limity konečných struktur představují v jistém smyslu završení klasické asymptotické
analýzy. Představují rovněž propojení metod několika matematických disciplin včetně statistické fyziky. Přednáška poskytne stručný úvod do této, v současnosti velmi aktivní, oblasti.

Jaroslav Nešetřil (*1946 v Brně) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, titul RNDr. získal v roce 1970, CSc. v roce 1975 a DrSc. v roce 1988. V roce 1987 byl jmenován docentem a v roce 1993 profesorem Univerzity Karlovy. Mezi oblasti jeho zájmu patří diskrétní matematika (kombinatorika, teorie grafů a kombinatorické struktury včetně jejich reprezentací a homomorfismů) a teoretická informatika (výpočetní složitost a teorie algoritmů). Prof. Nešetřil je autorem 9 monografií a více než 300 původních časopiseckých publikací. Dlouhodobě a opakovaně působil na řadě zahraničních univerzit a přednesl přes 100 zvaných přednášek na mezinárodních konferencích a v akademických institucích po celém světě včetně přednášek na kongresu evropských matematiků (2006) a světovém kongresu matematiků (2010). Byl oceněn Státní cenou (1985 společně s Vojtěchem Rödlem) za soubor článků v Ramseyově teorii a v roce 2010 mu prezident ČR udělil Medaili Za zásluhy. Prof. Nešetřil je členem korespondentem Německé akademie věd, Maďarské akademie věd a Academia Europeana, a od roku 2008 členem Advisory Board of the Academia Sinica. Je také vícenásobným čestným doktorem věd (University of Alaska, 2002, a Université de Bordeaux, 2004). Jeho Erdösovo číslo je 1.

Místo konání: 
Posluchárna V. Jarníka (M1), děkanát MFF UK, 2. patro, Ke Karlovu 3, Praha 2.
Datum konání: 
2. October 2013 - 14:00
Složka JČMF: 
AttachmentSize
PDF icon Pozvánka na přednášku524.34 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz