You are here

Celostátní soutěž diplomových, rigorózních a bakalářských prací z didaktiky fyziky

Celostátní soutěž prací studentů učitelství fyziky v oboru didaktika fyziky je již tradiční, úspěšnou a velmi užitečnou akcí pro absolventy magisterského studia učitelství fyziky a bakalářského studia oborů směřujících k učitelství fyziky. Dosavadní ročníky prokázaly, že poskytnout studentům prostor pro vzájemnou prezentaci nejlepších výsledků je významné jak z hlediska motivačního, tak pro navázání či rozšíření vzájemných kontaktů, které mohou účastníci uplatnit později ať již v navazujícím studiu, včetně doktorského, nebo ve svém pozdějším působení na školách. Soutěž je významná i proto, že umožňuje srovnávat výsledky pracovišť připravujících učitele fyziky z celé ČR, čímž může přispívat ke „zvyšování laťky“ v péči o kvalitu přípravy budoucích učitelů.

Místo konání: 
Hradec Králové
Datum konání: 
21. June 2011 - 10:00 to 15:30
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz