You are here

Udělení Cen prof. Babušky za rok 2013

Dne 17. prosince 2013 byly vyhlášeny výsledky 20. ročníku soutěže o Cenu prof. Babušky za rok 2013. Tuto cenu každoročně společně udělují Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků.

Do soutěže se ve 20. ročníku přihlásili 4 soutěžící v kategorii A a 12 soutěžících v kategorii S.

Hodnotitelská komise ve složení

Prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., Universita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta,
Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc., ČVUT, Fakulta stavební, Katedra matematiky
Ing. Jiří Náprstek, DrSc., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AVČR, v.v.i.
Ing. Jiří Plesek, CSc., Ústav termomechaniky AVČR, v.v.i.
Prof. RNDr. Karel Segeth, CSc., Matematický ústav AVČR, v.v.i.
Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

po pečlivém prostudování všech předložených prací a po diskusi vybrala k ocenění následující práce:

Kategorie A (doktorandská a doktorská):

1. Ivana Šebestová - cena honorovaná 500 USD
A posteriori error estimates for numerical solution of convection-diffusion problems,
Universita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta.
2. Jaroslav Vondřejc
FFT-based method for homogenization of periodic media: Theory and application,
ČVUT Praha, Fakulta stavební.
3. Pavel Strachota
Analysis and application of numerical methods for solving nonlinear reaction-diffusion equations,
ČVUT Praha, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Kategorie S (studentská a absolventská):

1. Martin Isoz
Study of the rivulet type flow of the liquid on the inclined plate,
VŠCHT Praha, Fakulta chemického inženýrství.
2. Monika Balázsová
Some aspects of the discontonuous Galerkin method for the solution of convection-diffusion problems,
Universita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta.
3. Karel Mikeš
Numerická simulace šíření trhliny založená na lineární lomové mechanice,
ČVUT Praha, Fakulta stavební.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz