You are here

Celostátní kolo 55. ročníku Fyzikální olympiády

Pořadatelem celostátního kola Fyzikální olympiády byla Krajská komise FO Zlínského kraje. Organizátorem soutěže se stalo Gymnázium Holešov, které se postaralo o bezchybný průběh. Ubytování členů Ústřední komise i účastníků soutěže bylo v internáte Vyšší a střední policejní školy. Teoretické úlohy připravila komise pro výběr úloh ÚKFO pod vedením PaedDr. Přemysla Šedivého, na přípravě experimentální úlohy se podílel zejména RNDr. Jan Šlégr, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Texty všech úloh a jejich instruktážní řešení najdou zájemci na stránkách http://fyzikalniolympiada.cz. Tam lze také najít podrobnější údaje o výsledku hodnocení.
Krajského kola FO se v 55.ročníku v celé republice zúčastnilo celkem 125 soutěžících, z nichž 59 bylo úspěšných. Do celostátního kola jsme pozvali ty účastníky, kteří v krajském kole dosáhli alespoň 20 bodů ze 40 bodů možných (podle organizačního řádu úspěšný řešitel krajského kola musí dosáhnout alespoň ve dvou úlohách alespoň 5 bodů z deseti možných, ale celkový počet bodů ze všech řešených úloh musí dosáhnout alespoň 14 bodů), nepozvali jsme soutěžící s velmi nízkým bodovým hodnocením.
V celostátním kole může dosáhnout řešitel nejvýše 60 bodů, a to 40 bodů za řešení teoretických úloh a 20 bodů za řešení experimentální úlohy. V letošním roce dosáhl nejlepší soutěžící, vyhlášený za absolutního vítěze, celkově 56 bodů; dále podle organizačního řádu bylo vyhlášeno 9 vítězů, 11 úspěšných řešitelů, 18 úspěšných účastníků a jen 8 soutěžících si na dobré ocenění nedosáhlo. První úlohu řešilo na plný počet bodů 7 soutěžících a průměrné hodnocení všech soutěžících bylo 4,99, druhou úlohu na plný počet řešilo 15 soutěžících, průměrné ocenění 8,47, třetí úlohu řešil na plný počet bodů pouze 1 soutěžící, průměrné hodnocení 3,98 a čtvrtou úlohu řešilo na plný počet bodů 8 soutěžících, průměrné hodnocení 6,05, tedy průměrné hodnocení z teoretické části soutěže bylo 23,49 bodu ze 40 možných, tj. úspěšnost 58,7 %, s praktickou, velmi náročnou úlohou se na plný počet bodů vyrovnali jen tři soutěžící a průměrné hodnocení bylo 13,19; celkové průměrné hodnocení všech úloh bylo 36,67 bodu, tj. 61,0 %z možných. Celostátního kola se zúčastnilo 8 dívek.
V příloze uvádíme pořadí účastníků celostátního kola podle dosažených výsledků.

AttachmentSize
PDF icon FO celostátní kolo 55 ročník.pdf266.9 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz