You are here

Přednáška Zdislava Šímy "Konstrukce a rekonstrukce slunečních hodin"

Zásady konstrukce gnómonicky kvalitních slunečních hodin - co vše mohou ukazovat. Rozsahem informací v mnohem predčí i nejlepší digitálky. Rekonstrukce starých hodin. Kdy má smysl je rekonstruovat k plné funkčnosti a kdy ne, takže zůstanou jen estetickou ozdobou. Rozeznávání zcela chybných číselníků hodin.

Místo konání: 
Posluchárna A3 Univerzity Pardubice (budova univerzitní auly v Pardubicích - Polabinách).
Datum konání: 
24. April 2014 - 17:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz