89. matematické kolokvium KAM - Michel Mendes France (l'Universite de Bordeaux I): Exponential sums, geometry and diffraction of light

Abstract

We shall discuss exponential sums sum_n exp(2i pi tn). In particular, those with tn= an^2 where a is a real irrational
coefficient. A visual analysis of these sums reveals the arithmetical properties of the constant a. If time permits we show
M. Berry's application to diffraction.

CV

Michel Mendes France, narozen 1936, je významný francouzský matematik. Studoval na Ecole Polytechnique a pak působil na několika zahraničních universitách (např. Kalifornská univerzita v Berkeley a Universite du Quebec a Montreal, kde je čestným profesorem). Svou vědeckou dráhu spojil s Matematickým ústavem University Bordeaux I. V současnosti je emeritním profesorem této univerzity a rovněž členem výkonného výboru Pierre Mendes France Institute v Paříži.

Michel Mendes France je známým matematikem pracujícím v analytické teorii čísel a také v teorii automatů, teorii složitosti a ve fyzice. Publikoval přes 150 vědeckých prací. Je spoluautorem (s Gerardem Tenenbaumem) známé knihy Teorie prvočísel a jejich distribuce, která vyšla v několika vydáních a byla přeložena do několika jazyků. Za vědeckou práci se dostalo M. Mendesovi Franceovi řady uznání, stačí zmínit, že přednesl Mahlerovské přednášky (v r. 1995 na Australian Mathematical Institute, jsou nazvány po německo-australském matematikovi Kurtovi Mahlerovi (1903-1988)) a v roce 1999 mu udělili cenu Paul-Emile Doistau Blutet Francouzské akademie věd. Zmiňme rovněž, že základní učebnice v oboru tzv. automatických posloupností (Automatic Sequences, Allouche a Shallit, 2003) je venována M. Mendesovi Franceovi.

Kromě vědeckých článků Michel publikoval několik prací a studií o umění a o vztahu matematiky a umění. Vydal i dvě knihy o svém otci, známém francouzském politikovi Pierrovi Mendesovi Franceovi (1907-1982), jenž byl v letech 1954-55 předsedou vlády Francie. Pražské kolokvium je věnováno hlavnímu předmětu jeho zájmu: teorii čísel v mnoha podobách.

Místo konání: 
MFF UK, Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1, posluchárna S5, druhé patro
Datum konání: 
3. April 2014 - 15:40 to 17:00
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz