You are here

Seminář k úlohám matematické olympiády

Začíná 64. ročník matematické olympiády. První akcí Výboru matematické olympiády hl. m. Prahy je pořádání semináře určeného učitelům středních škol v Praze.

Pozvánka na seminář k úlohám matematické olympiády

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážení učitelé matematiky

V letošním roce opět proběhne již tradiční seminář pro učitele středních škol věnovaný řešení úloh domácího kola matematické olympiády kategorií A, B.

Seminář se bude konat 10. září 2014 na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT
v Praze, Trojanova 13, Praha 2, v posluchárně 301, 3. patro
:

8.00 – 12.00 kategorie A
13.00 – 17.00 kategorie B

16.00 schůzka výboru MO

Seminář pro kategorii C se nekoná.

Prosíme Vás tedy o sdělení této informace učitelům matematiky na vaší škole a o jejich účast na tomto semináři. Na semináři také bude možné získat matematickou literaturu.

Svoji účast není třeba dopředu sdělovat.

Seminář je bezplatný.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že to přispěje k úspěchům žáků vaší školy v matematické olympiádě a dalších matematických soutěžích.

V Praze dne 25. 8. 2014

doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D., předseda výboru MO v Praze

Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz