You are here

Semináře k úlohám MO kategorie A a B pro studenty středních škol

Začal 64. ročník matematické olympiády a Výbor matematické olympiády hl. m. Prahy ve spolupráci s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze pořádá dva semináře určené studentům středních škol v Praze.

Pozvánka na seminář k úlohám matematické olympiády pro studenty středních škol

Vážení ředitelé, vážení profesoří, milí studenti,
v letošním roce se obnovují semináře pro studenty středních škol věnované řešení pomocných úloh k domácímu kolu matematické olympiády kategorií A a B.

Seminář věnovaný MO kategorie A se bude konat 6. listopadu 2014 od 13:30 do 16:30 na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, Trojanova 13, Praha 2, v posluchárně 301, 3. patro.

Seminář věnovaný MO kategorie B se bude konat 13. listopadu 2014 od 13:30 do 16:30 na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, Trojanova 13, Praha 2, v posluchárně 301, 3. patro.

Prosíme ředitele a profesory SŠ o šíření této informace mezi své studenty se zájmem o matematiku a o jejich omluvení z výuky v době semináře.

Seminář je bezplatný.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že to přispěje k úspěchům žáků Vaší školy v matematické olympiádě a dalších matematických soutěžích.

doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.
předseda výboru MO v Praze

Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz