You are here

Prezentace výsledků doktorského studia Didaktika fyziky

Cyklus setkání členů oddělení didaktiky fyziky, studentů učitelství fyziky, učitelů fyziky ze ZŠ a SŠ i zájemců o fyziku z řad veřejnosti Pravidelná setkání v laboratoři fyziky, který pořádá katedra experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s krajskou pobočkou JČMF. Občerstvení zajištěno.

Zdeněk Pucholt – Počítačové simulace ve výuce fyziky
Lucie Kolářová – Nanotechnologie ve výuce na střední škole
Eva Kovářová – Příprava on-line dotazníku pro návštěvníky planetária Pevnosti poznání

Místo konání: 
PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 12, laboratoř 4.006a
Datum konání: 
7. April 2015 - 15:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz