You are here

Soutěž pro mladé členy České fyzikální společnosti JČMF

Česká fyzikální společnost Jednoty českých matematiků a fyziků (ČFS JČMF) vyhlašuje pro své mladé členy první ročník soutěže zaměřené na podporu jejich činnosti. Soutěže se mohou zúčastnit týmy i jednotlivci, účastníci musí být narozeni po 1. lednu 1986 a musí být v roce 2016 členy ČFS.

Podpora bude přednostně směřována na projekty sledující rozvoj činnosti ČFS, a může se týkat organizace odborného života v naší zemi (přednášky, exkurze) nebo jeho dokumentace (včetně obrazové), navazování kontaktů s odborníky, práce s mladšími talenty, popularizace fyziky apod.; pozornost budeme věnovat i netradičním nápadům. Jako příklad uvádíme několik konkrétních námětů: spolupráce s Young Minds EPS, ČFS na webu a na sociálních sítích, možné využití místnosti ČFS v Praze 8, sto let od úmrtí Ernsta Macha, osobnosti české fyziky, fyzika v přírodě… vaše projekty mohou, ale nemusí s těmito náměty souviset.
ČFS na program vyhradí řádově desítky tisíc Kč a z toho by ráda podpořila několik projektů. O přidělení podpory rozhoduje výbor ČFS. Vítězným projektům budeme proplácet účty za běžné náklady na danou činnost, např. drobné občerstvení na kolektivních akcích, nejzákladnější materiální zajištění, jízdné po ČR, případně i roční členství v ČFS a JČMF; další položky po dohodě. Výsledky projektů budou na konci roku vyhodnoceny, nejlepší získá cílovou odměnu 5000 Kč; další kvalitní projekty mohou získat čestné uznání a věcnou cenu.

Přihlášky je třeba podat do 1. října 2015 na adresu predseda.cfs@jcmf.cz, přijetí návrhu bude potvrzeno. V přihlášce musí být stručně (max. na jedné stránce) představen projekt nebo charakter navrhované činnosti, uvedeno jméno nebo jména účastníků a stanoven odhad rozpočtu s uvedením celkového požadovaného příspěvku od ČFS. Výbor ČFS rozhodne o podpoře projektů do 1. prosince 2015. Podpora projektů bude zahájena po 1. lednu 2016 a skončí 1. října 2016 předáním stručného dokumentu o výsledcích činnosti (text, prezentace, video…). Do konce roku pak výbor ČFS vyhlásí vítězný projekt.

Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz