You are here

Pro zástupce tisku.

Udělení Cen prof. Babušky

Dne 15. prosince 2011 byly vyhlášeny výsledky 18. ročníku soutěže o Cenu prof. Babušky za rok 2011. Tuto cenu každoročně společně udělují Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků.

Ceny Praemium Bohemiae 2011

V uplynulých 10 letech se stalo tradicí, že vždy 4. prosince se v zámeckém divadle na zámku Sychrov koná udílení nadačních cen Praemium Bohemiae talentovaným studentům. Bylo tomu tak i v neděli 4. 12. 2011, tentokrát již po jedenácté.

52. Mezinárodní matematická olympiáda

Martin Panák, MU Brno

Padesátý druhý ročník Mezinárodní matematické olympiády se uskutečnil od 12. do 24. července 2011 v Nizozemí. Olympiády se zúčastnilo 564 soutěžících ze 101 zemí.

5. Středoevropská matematická olympiáda

Martin Panák, MU Brno

Pátá středoevropská matematická olympiáda (Midle European Mathematical Olympiad, zkráceně MEMO) se uskutečnila v termínu 1. 9. - 7. 9. 2011 ve Varaždinu v Chorvatsku za účasti šedesáti studentů z deseti zemí středoevropského regionu, jmenovitě z Česka, Chorvatska, Litvy, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska. Soutěž je určená pro studenty středních škol, kteří se v daném kalendářním roce neúčastnili mezinárodní matematické olympiády (IMO). Výjimku tvoří slovinští účastníci, kteří vzhledem k relativně malému počtu obyvatel země nejsou limitovaní předchozí účastí na IMO.

Stanovisko Jednoty českých matematiků a fyziků k pracovnímu návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách

JČMF vítá aktivity předkladatele, neboť tento návrh je po dlouhé době první, který je ve řadě bodů přijatelný. Předložený návrh záměru je však pouze rámcový s řadou formálních i faktických nejasností a nepřesností. Za podstatnou považujeme přesnou formulaci paragrafového znění, které se bude opírat o dlouhodobě osvědčené mechanismy fungování vysokých škol, mechanismy zajišťující kvalitu vzdělávání a vědecké a umělecké činnosti.

MFO v Thajsku: 3 stříbrné a 2 bronzové medaile

Bohumil Vybíral, Jan Kříž, Ivo Volf – Ústřední komise FO, Univerzita Hradec Králové

V roce 2011 proběhl již 42. ročník Mezinárodní fyzikální olympiády (MFO). Původně měla MFO v roce 2011 uspořádat Belgie. Ta se však zorganizování této vrcholové světové soutěže středoškoláků ve fyzice ke konci roku 2009 zřekla s odůvodněním finanční krize. K zorganizování 42. ročníku se mimo pořadí ihned přihlásilo Thajské království. To bralo konání této světové soutěže na svém území jako velmi prestižní záležitost. Potvrzuje to již dřívější poznatek, že asijské státy berou každou podobnou akci jako dobrou příležitost ke zviditelnění na světovém fóru. Letošní soutěž proto proběhla za mimořádné pozornosti Její královské Výsosti a ministerského předsedy (viz dále). MFO se konala ve dnech 10. až 18. července 2011 v Bangkoku. Její pořádání měly na starosti nejvýznamnější akademické instituce Thajska: Univerzita Chulalongkorn v Bangkoku a nadace POSN (Promotion of Academic Olympiads and Development of Science Education Foundation).

Mezinárodní olympiády v informatice v roce 2011

V letošním roce se konaly dvě tradiční mezinárodní programátorské soutěže středoškoláků – celosvětová Mezinárodní olympiáda v informatice IOI 2011 (International Olympiad in Informatics) a Středoevropská olympiáda v informatice CEOI 2011 (Central Eurpean Olympiad in Informatics). Mezinárodní olympiáda IOI letos měla svůj 23. ročník, proběhla v Thajsku ve městě Pattaya City ve dnech 22. – 29. 7. 2011. Středoevropská olympiáda CEOI ji krátce předcházela, její 18. ročník se uskutečnil ve dnech 7. – 12. 7. 2011 v polském městě Gdyně. Obou soutěží se úspěšně zúčastnili také vybraní studenti z České republiky.

Stanovisko Jednoty českých matematiků a fyziků ke zprávě Národní ekonomické rady vlády o stavu vzdělanosti.

Předsednictvo JČMF projednalo „Závěrečnou zprávu podskupin NERV pro konkurence- schopnost a podporu podnikání“ ze dne 28. února 2011. Tato zpráva správně analyzuje současný stav našeho školství a obsahuje řadu pozitivních doporučení.

Na druhé straně bychom však chtěli upozornit na to, že materiál se zabývá výhradně absolventy pedagogických fakult a zcela pomíjí skutečnost, že podstatný podíl na přípravě učitelů středních škol mají také fakulty filosofické a přírodovědecké.

Zpráva o činnosti JČMF v roce 2010

V JČMF bylo v r. 2010 sdruženo 2300 vědeckých a pedagogických pracovníků oboru matematika a fyzika.

Stanovisko Jednoty českých matematiků a fyziků k nové maturitě a k výsledkům maturitní generálky MAG10

Státní maturitu podporujeme, protože společně s připravovanými povinnými zkouškami na konci 5. a 9. ročníku základní školy může výrazně přispět ke zkvalitnění vzdělávání.

Pages

Subscribe to RSS - Pro zástupce tisku.
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz